Utwórz fakturę

FINCONA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FINCONA
PIN 35719800
TIN 2020266391
Numer VAT SK2020266391
Data utworzenia 05 czerwiec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba FINCONA
Panská 33
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 509 321 €
Zysk 8 888 €
Kapitał 23 313 349 €
Kapitał własny 172 102 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254411760, +421254411759
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 21,744,047
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,885,390
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 20,875,000
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 20,875,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,390
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,390
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 849,772
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 766,932
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 722,665
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 722,665
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 44,267
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 82,840
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,155
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 78,685
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,885
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 8,885
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 21,744,047
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 180,990
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 99,600
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 99,600
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,402
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,402
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 53,100
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 53,100
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,888
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 21,563,057
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 21,200,168
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 21,200,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 107
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 61
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 357,002
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 287,704
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 287,704
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,183
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 673
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 67,442
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,887
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,887
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,509,321
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,200,327
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 308,994
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,675,030
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,416
D. Usług (účtová grupa 51) 2,327,224
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 28,543
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 20,065
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,040
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,438
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 323
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,257,805
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,257,805
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,719
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 834,291
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,861,687
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 44,304
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 44,267
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 44,267
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 37
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 37
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 866,591
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 866,034
2. Pozostałe koszty (562A) 866,034
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 557
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -822,287
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,004
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,116
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,116
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,888
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35719800 TIN: 2020266391 Numer VAT: SK2020266391
 • Zarejestrowana siedziba: FINCONA, Panská 33, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 czerwiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Martin Štefánik predseda Novosvetská 1211/5 Bratislava 811 06 10.05.2000
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.10.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Štefánik - predseda predstavenstva Novosvetská 1211/5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 10.05.2000
   13.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Štefánik - predseda predstavenstva Ozorovská Nová 1486/16 Bánovce nad Bebravou Vznik funkcie: 10.05.2000
   14.02.2005Nové sidlo:
   Panská 33 Bratislava 811 01
   13.02.2005Zrušené sidlo:
   Kapitulská 16 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Minarovič Líščie údolie 31 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.1997
   Richard Odnoga Kováčska 209 Bratislava Vznik funkcie: 13.07.2001
   17.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ivan Minarovič Líščie údolie 31 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.1997
   Richard Odnoga Kováčska 209 Bratislava Vznik funkcie: 13.07.2001
   Ing. Martin Štefánik - predseda predstavenstva Ozorovská Nová 1486/16 Bánovce nad Bebravou Vznik funkcie: 10.05.2000
   16.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Minarovič Líščie údolie 31 Bratislava
   Richard Odnoga Kováčska 209 Bratislava
   Ing. Martin Štefánik - predseda predstavenstva Ozorovská Nová 1486/16 Bánovce nad Bebravou
   24.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Richard Odnoga Kováčska 209 Bratislava
   23.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Pivarník Laurinská 21 Bratislava
   23.05.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Pivarník Laurinská 21 Bratislava
   Ing. Martin Štefánik - predseda predstavenstva Ozorovská Nová 1486/16 Bánovce nad Bebravou
   22.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Kačincová - predsedkyňa predstavenstva 432 Budmerice
   Miroslav Wercholák Rumančekova 38 Bratislava
   21.06.1999Nové sidlo:
   Kapitulská 16 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   činosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   20.06.1999Zrušené sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   23.06.1998Nové sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   22.06.1998Zrušené sidlo:
   Mateja Belu 6 Bratislava 811 06
   05.06.1997Nové obchodné meno:
   FINCONA, a.s.
   Nové sidlo:
   Mateja Belu 6 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jarmila Kačincová - predsedkyňa predstavenstva 432 Budmerice
   Ivan Minarovič Líščie údolie 31 Bratislava
   Miroslav Wercholák Rumančekova 38 Bratislava