Utwórz fakturę

MERKO SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MERKO SK
PIN 35719885
TIN 2020993623
Numer VAT SK2020993623
Data utworzenia 30 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MERKO SK
Rybničná 59
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 152 035 €
Zysk -167 737 €
Kapitał 424 758 €
Kapitał własny 356 763 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 190,240
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 187,023
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 66
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,914
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 190,240
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 189,026
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 349,460
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -167,737
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,214
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,214
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,214
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 152,035
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 1,035
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 151,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 319,032
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,500
C. Usług (účtová grupa 51) 17,188
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 206
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 300,102
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -166,997
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -17,653
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 740
M. Koszty oprocentowania (562) 562
N. Walutowe straty (563) 3
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 175
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -740
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -167,737
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -167,737
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35719885 TIN: 2020993623 Numer VAT: SK2020993623
 • Zarejestrowana siedziba: MERKO SK, Rybničná 59, 83107, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 maj 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Libor Koudela Kalamárská 198 Mokré Lazce Česká republika trvalý pobyt na území SR : Židovská 3 Bratislava 811 01 26.03.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MERKO CZ, a. s. 6 639 € (100%) Ostrava - Hrabová 720 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.12.2014Nové sidlo:
   Rybničná 59 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.12.2014Zrušené sidlo:
   Žitná 18/A Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Tonkovič Hagarova 6 Bratislava 831 05
   24.04.2014Nové sidlo:
   Žitná 18/A Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.04.2014Zrušené sidlo:
   Rybničná 59 Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   23.12.2008Noví spoločníci:
   MERKO CZ, a. s. U Řeky 600 Ostrava - Hrabová 720 00 Česká republika
   22.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libor Koudela Kalamárská 198 Mokré Lazce Česká republika trvalý pobyt na území SR : Židovská 3 Bratislava 811 01
   21.01.2006Nové predmety činnosti:
   výroba kovových konštrukcií pre stavebníctvo
   betonárske práce
   zváračské práce
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Tonkovič Hagarova 6 Bratislava 831 05
   20.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Tonkovič Židovská 3 Bratislava 811 01
   26.03.2002Nové obchodné meno:
   MERKO SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 59 Bratislava 831 07
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - okrem vybraných činností v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   Noví spoločníci:
   Ing. Libor Koudela Kalamárská 198 Mokré Lazce Česká republika trvalý pobyt na území SR : Židovská 3 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Tonkovič Židovská 3 Bratislava 811 01
   Ing. Libor Koudela Kalamárská 198 Mokré Lazce Česká republika trvalý pobyt na území SR : Židovská 3 Bratislava 811 01
   25.03.2002Zrušené obchodné meno:
   DOLMEN, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 00
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Hložek , CSc. Kolísková 12 Bratislava
   Ing. Peter Puchel Maxima Gorkého 2031/68 Trnava
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Andrej Šulgan Čsl. parašutistov 212/5 Bratislava
   Ľubica Weidnerová 494 Sološnica
   Peter Kuchar Beethoven strasse 58 Viernheim 685 19 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrej Šulgan Čsl. parašutistov 212/5 Bratislava
   30.05.1997Nové obchodné meno:
   DOLMEN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba cementu
   výroba transportného betónu
   výroba iných produktov z betónu a cementu
   výroba iných tovarov z dreva
   výroba drevených obalov
   výroba malty
   výroba iných minerálnych výrobkov nekovových
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti a predaj v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hložek , CSc. Kolísková 12 Bratislava
   Ing. Peter Puchel Maxima Gorkého 2031/68 Trnava
   František Štok Duklianska 366 Rohožník
   Ing. Andrej Šulgan Čsl. parašutistov 212/5 Bratislava
   Ľubica Weidnerová 494 Sološnica
   Peter Kuchar Beethoven strasse 58 Viernheim 685 19 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrej Šulgan Čsl. parašutistov 212/5 Bratislava