Utwórz fakturę

ATP Services - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ATP Services
PIN 35720018
TIN 2020267524
Numer VAT SK2020267524
Data utworzenia 10 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ATP Services
Toryská 18
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 202 €
Zysk 8 372 €
Kapitał 16 891 €
Kapitał własny -40 479 €
Dane kontaktowe
E-mail reality@velvet-real.sk
Telefon(y) 0903253235, 0903482809
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 6,075
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 6,075
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,075
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,971
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 12,311
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,203
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 457
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 20,046
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -32,105
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 9,960
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 9,960
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 215
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -50,652
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,372
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,151
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 48
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 52,103
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,714
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,374
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,963
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 45,052
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 24,202
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 23,941
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 261
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 14,788
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,368
C. Usług (účtová grupa 51) 1,461
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 6,795
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 257
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,605
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,302
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 9,414
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 20,112
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 82
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -82
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 9,332
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 8,372
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35720018 TIN: 2020267524 Numer VAT: SK2020267524
 • Zarejestrowana siedziba: ATP Services, Toryská 18, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 czerwiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Petra Jurigová Toryská 18 Bratislava- Vrakuňa 821 07 18.03.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Petra Jurigová 9 960 € (100%) Toryská 18 Bratislava- Vrakuňa 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.08.2013Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   administratívne služby
   činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   čistiace a upratovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.08.2013Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľnosti
   obstarávanie služieb spojených so správou zdravotníckych zariadení
   prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.04.2013Nové obchodné meno:
   ATP Services s. r. o.
   Nové sidlo:
   Toryská 18 Bratislava-Vrakuňa 821 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Petra Jurigová Toryská 18 Bratislava- Vrakuňa 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Petra Jurigová Toryská 18 Bratislava- Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 18.03.2013
   11.04.2013Zrušené obchodné meno:
   VELVET REAL s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Olga Adamovičová Bebravská 13273/11 Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Roman Parobek Planét 5933/17 Bratislava - Ružinov 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Olga Adamovičová Bebravská 13273/11 Bratislava - Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 09.06.2003
   Roman Parobek Planét 5933/17 Bratislava - Ružinov 821 02 Vznik funkcie: 09.06.2003
   09.08.2012Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 09
   08.08.2012Zrušené sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 03
   09.06.2010Nové sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Mgr. Olga Adamovičová Bebravská 13273/11 Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Roman Parobek Planét 5933/17 Bratislava - Ružinov 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Olga Adamovičová Bebravská 13273/11 Bratislava - Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 09.06.2003
   Roman Parobek Planét 5933/17 Bratislava - Ružinov 821 02 Vznik funkcie: 09.06.2003
   08.06.2010Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Olga Adamovičová 1. mája 10 Slovenská Ľupča 976 13
   Roman Parobek Sputniková 16 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Olga Adamovičová 1. mája 10 Slovenská Ľupča 976 13 Vznik funkcie: 09.06.2003
   Roman Parobek Sputniková 16 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 09.06.2003
   18.09.2004Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 821 09
   17.09.2004Zrušené sidlo:
   Sputniková 16 Bratislava 821 02
   30.09.2003Nové obchodné meno:
   VELVET REAL s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Olga Adamovičová 1. mája 10 Slovenská Ľupča 976 13
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Olga Adamovičová 1. mája 10 Slovenská Ľupča 976 13 Vznik funkcie: 09.06.2003
   Roman Parobek Sputniková 16 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 09.06.2003
   29.09.2003Zrušené obchodné meno:
   VELVET trade s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Soňa Parobeková Radarová 6 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Soňa Parobeková Radarová 6 Bratislava 821 02 Skončenie funkcie: 09.06.2003
   27.11.2001Nové obchodné meno:
   VELVET trade s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sputniková 16 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Roman Parobek Sputniková 16 Bratislava 821 02
   Soňa Parobeková Radarová 6 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Soňa Parobeková Radarová 6 Bratislava 821 02 Skončenie funkcie: 09.06.2003
   26.11.2001Zrušené obchodné meno:
   Nemocnica sv. Lukáša s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   UNO Kalimero s.r.o IČO: 34 122 281 Poštová 4 Slovenský Grob
   JUDr. Ladislav Jonáš Bajzova 1 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   MUDr. Juraj Vivoda Líščie Nivy 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Vivoda Líščie Nivy 12 Bratislava
   27.06.2000Nové sidlo:
   Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   MUDr. Juraj Vivoda Líščie Nivy 12 Bratislava
   26.06.2000Zrušené sidlo:
   Panská 9 Bratislava 811 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Zrušeny spoločníci:
   Istota a.s. IČO: 36 171 689 Panská 9 Bratislava
   MUDr. Juraj Vivoda Líščie Nivy 12 Bratislava
   04.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jur Ježo Palkovičova 1 Bratislava
   27.10.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľnosti
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľnosti
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Noví spoločníci:
   UNO Kalimero s.r.o IČO: 34 122 281 Poštová 4 Slovenský Grob
   Istota a.s. IČO: 36 171 689 Panská 9 Bratislava
   JUDr. Ladislav Jonáš Bajzova 1 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   MUDr. Juraj Vivoda Líščie Nivy 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jur Ježo Palkovičova 1 Bratislava
   26.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Istota a.s., IČO: 36 171 689 Trieda SNP 61 Košice
   UNO Kalimero s.r.o IČO: 34 122 281 Poštová 4 Slovenský Grob
   JUDr. Ladislav Jonáš Bajzova 1 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   MUDr. Juraj Vivoda Líščie Nivy 12 Bratislava
   10.06.1997Nové obchodné meno:
   Nemocnica sv. Lukáša s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 9 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   neverejná cestná osobná doprava
   obstarávanie služieb spojených so správou zdravotníckych zariadení
   prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky
   Noví spoločníci:
   Istota a.s., IČO: 36 171 689 Trieda SNP 61 Košice
   UNO Kalimero s.r.o IČO: 34 122 281 Poštová 4 Slovenský Grob
   JUDr. Ladislav Jonáš Bajzova 1 Bratislava
   Imrich Lenk Holíčska 25 Bratislava
   MUDr. Juraj Vivoda Líščie Nivy 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Juraj Vivoda Líščie Nivy 12 Bratislava