Utwórz fakturę

PROCESS TECHNIK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROCESS TECHNIK
PIN 35720069
TIN 2021356128
Numer VAT SK2021356128
Data utworzenia 11 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROCESS TECHNIK
Akademická 2
95007
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 220 846 €
Zysk 106 048 €
Kapitał 625 440 €
Kapitał własny 453 019 €
Dane kontaktowe
E-mail process@processtechnik.sk
Telefon(y) 0376554211, 0377332901
Nr(y) faksu 0377333274
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 643,564
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 55,545
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 55,545
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 55,545
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 587,667
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,485
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,485
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 348,066
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 347,376
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 347,376
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 690
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 234,116
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,596
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 226,520
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 352
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 352
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 643,564
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 412,434
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 680
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 680
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 299,067
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 299,067
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 106,048
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 231,130
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 868
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 868
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 230,262
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 228,705
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 228,705
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 786
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,770
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,590
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -18,589
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,220,846
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,039,663
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 180,728
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,111,235
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 378,610
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 220,906
D. Usług (účtová grupa 51) 285,608
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 196,188
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 142,674
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 50,192
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,322
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,998
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,740
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,740
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,185
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 109,611
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 335,267
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 976
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 143
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 143
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 833
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,539
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,539
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,563
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 106,048
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 106,048
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015