Utwórz fakturę

ALFA INVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALFA INVEST
PIN 35720085
TIN 2020267348
Numer VAT SK2020267348
Data utworzenia 10 czerwiec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ALFA INVEST
Moyzesova 3
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 158 €
Zysk 14 884 €
Kapitał 914 793 €
Kapitał własny 869 295 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 931,807
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 864,970
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 60,320
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 6,000
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 54,320
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 804,650
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 95,010
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 709,640
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 65,974
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,545
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20,131
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,131
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,414
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 43,429
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 14,205
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,224
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 863
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 863
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 931,807
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 903,678
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,633
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,633
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 71,442
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 71,442
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 777,519
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 777,519
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,884
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,129
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 27,894
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 27,894
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 235
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 235
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 71,080
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,158
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 29,158
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,957
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,477
D. Usług (účtová grupa 51) 11,841
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 258
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 258
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,341
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 28,341
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,040
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -19,799
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -17,318
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41,921
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 6,500
2. Dochód z papierów wartościowych i udziałów w соразмерных udziału w dodatku do dochodu spółek zależnych (665) 6,500
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 35,003
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 35,003
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 364
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 359
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 54
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,565
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,666
2. Pozostałe koszty (562A) 1,666
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,899
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 37,356
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17,557
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,673
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,673
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,884
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35720085 TIN: 2020267348 Numer VAT: SK2020267348
 • Zarejestrowana siedziba: ALFA INVEST, Moyzesova 3, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 czerwiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslava Ševčíková predseda Tesáre 250 Topoľčany 956 21 10.08.2011
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.08.2011Nové sidlo:
   Moyzesova 3 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslava Ševčíková - predseda Tesáre 250 Topoľčany 956 21 Vznik funkcie: 10.08.2011
   30.08.2011Zrušené sidlo:
   Krížna 24 Bratislava 811 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Ševčík - predseda Púpavová 1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 07.02.2006
   Miroslava Ševčíková - člen Tesáre 250 Topoľčany 956 21 Vznik funkcie: 31.07.2005
   Ing. Otília Šturdíková - člen Veternicová 31 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.08.2005
   07.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Ševčík - predseda Púpavová 1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 07.02.2006
   06.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík - predseda M. Marečka 9 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.07.2005
   15.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Otília Šturdíková - člen Veternicová 31 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.08.2005
   14.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Oravkin - člen 487 Heľpa 976 68 Vznik funkcie: 31.07.2005
   16.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Oravkin - člen 487 Heľpa 976 68 Vznik funkcie: 31.07.2005
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík - predseda M. Marečka 9 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.07.2005
   Miroslava Ševčíková - člen Tesáre 250 Topoľčany 956 21 Vznik funkcie: 31.07.2005
   15.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Batík Lipského 4 Bratislava
   Mgr. Jozef Oravkin 487 Heľpa 976 68
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík - predseda M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   11.11.1998Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Batík Lipského 4 Bratislava
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík - predseda M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   10.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   Ing. Ladislav Vaškovič - predseda Dunajská 24 Bratislava
   10.06.1997Nové obchodné meno:
   ALFA INVEST a.s.
   Nové sidlo:
   Krížna 24 Bratislava 811 00
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   prieskum trhu
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Jozef Oravkin 487 Heľpa 976 68
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   Ing. Ladislav Vaškovič - predseda Dunajská 24 Bratislava