Utwórz fakturę

SENEKAB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.11.2016
Basic information
Nazwa firmy SENEKAB
Stan Zniszczono
PIN 35720301
Data utworzenia 12 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SENEKAB
Svetlá 1
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 957 476 €
Zysk 1 062 €
Kapitał 8 173 418 €
Kapitał własny 78 225 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0262529021
Date of updating data: 28.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,988,289
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 45,439
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 45,439
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 93,477
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ -48,038
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,942,805
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,305,314
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,301,614
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 3,700
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,573,588
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,547,077
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,547,077
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,211
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 300
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 63,903
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 62,602
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,301
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 45
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 45
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,988,289
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,287
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 71,586
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 71,586
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,062
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,909,002
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 171,118
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 171,061
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 171,061
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 57
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,737,884
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,401,296
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,401,296
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,334,921
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 284
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 77
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,306
Date of updating data: 28.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,024,578
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,957,476
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 14,957,476
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,990,447
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 14,929,241
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 68
D. Usług (účtová grupa 51) 32,236
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,755
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,715
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,011
4. Koszty społeczne (527, 528) 29
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 140
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,773
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,773
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 234
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -32,971
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -4,069
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67,101
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 67,099
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 32,756
O. Walutowe straty (563) 17,264
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 15,492
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 34,345
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,374
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 312
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 312
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,062
Date of updating data: 28.11.2016
Date of updating data: 28.11.2016
 • PIN :35720301
 • Zarejestrowana siedziba: SENEKAB, Svetlá 1, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 czerwiec 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.11.2016Zrušené obchodné meno:
   SENEKAB s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
   21.10.2016Nové obchodné meno:
   SENEKAB s. r. o.
   Nové sidlo:
   Svetlá 1 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
   12.06.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným