Utwórz fakturę

PROWEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROWEST
PIN 35720352
TIN 2020241608
Numer VAT SK2020241608
Data utworzenia 02 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROWEST
Ružinovská 42
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 150 932 €
Zysk 64 221 €
Kapitał 39 014 €
Kapitał własny -78 901 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243426409, 0243426414, 0243426430, 0243426433, 0243426442
Nr(y) faksu 0243426409
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 117,082
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,734
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,415
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,415
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,319
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 3,319
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 100,241
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 48,949
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 48,949
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,949
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 51,292
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 920
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 50,372
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12,107
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 107
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 12,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 117,082
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,680
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 172,610
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 172,610
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 17,259
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 17,259
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -268,770
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -268,770
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 64,221
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 131,762
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,451
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,140
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 311
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 127,952
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 19,500
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,480
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,456
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,056
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 84,460
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,359
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,359
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 150,935
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 150,932
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 150,873
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 59
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 85,713
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 281
D. Usług (účtová grupa 51) 46,048
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 36,880
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 27,761
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,899
4. Koszty społeczne (527, 528) 220
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 480
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 480
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,024
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 65,219
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 104,544
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 164
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 162
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -162
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 65,057
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 836
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -124
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 64,221
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35720352 TIN: 2020241608 Numer VAT: SK2020241608
 • Zarejestrowana siedziba: PROWEST, Ružinovská 42, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 czerwiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Baláž Alstrova 62 Bratislava 831 06 17.01.2001
  Mária Crhová Smreková 517/5 Dunajská Lužná 900 42 04.06.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Baláž 69 044 € (40%) Alstrova 62 Bratislava 831 06
  PROPRIETA, a.s. 103 566 € (60%) Bratislava 821 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.06.2010Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   PROPRIETA, a.s. IČO: 35 798 858 Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   Ing. Vladimír Baláž Alstrova 62 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Crhová Smreková 517/5 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 04.06.2010
   03.06.2010Zrušeny spoločníci:
   WESTAR, a.s. IČO: 35 800 178 Tomášikova 30/A Bratislava 821 01
   PROPRIETA, a.s. IČO: 35 798 858 Tomášikova 30/A Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Krajčovič Sputniková 18 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 17.01.2001
   14.02.2005Nové sidlo:
   Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Baláž Alstrova 62 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.01.2001
   Ing. Viliam Krajčovič Sputniková 18 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 17.01.2001
   13.02.2005Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30/A Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Baláž Alstrova 62 Bratislava 831 06
   Ing. Viliam Krajčovič Sputniková 18 Bratislava
   17.01.2001Nové obchodné meno:
   PROWEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 30/A Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   WESTAR, a.s. IČO: 35 800 178 Tomášikova 30/A Bratislava 821 01
   PROPRIETA, a.s. IČO: 35 798 858 Tomášikova 30/A Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Baláž Alstrova 62 Bratislava 831 06
   Ing. Viliam Krajčovič Sputniková 18 Bratislava
   16.01.2001Zrušené obchodné meno:
   EXTREM, s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 1199/23 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 1199/23 Bratislava 851 01
   05.11.1999Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 1199/23 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Vyskoč Pečnianska 1199/23 Bratislava 851 01
   04.11.1999Zrušené sidlo:
   Syslia 25 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Szollár László Bertalan L. 11 1111 Budapest Maďarská republika
   Balázs Miklós Zoborhegy tér 10 1141 Budapest Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Solymos Karloveská 15 Bratislava 841 05
   02.06.1997Nové obchodné meno:
   EXTREM, s r.o.
   Nové sidlo:
   Syslia 25 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti a predaj v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Szollár László Bertalan L. 11 1111 Budapest Maďarská republika
   Balázs Miklós Zoborhegy tér 10 1141 Budapest Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Solymos Karloveská 15 Bratislava 841 05