Utwórz fakturę

RoyalDerm - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.08.2016
Basic information
Nazwa firmy RoyalDerm
PIN 35720425
Data utworzenia 13 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RoyalDerm
Ľudové námestie 6
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 088 €
Zysk -1 205 €
Kapitał 435 €
Kapitał własny -7 211 €
Dane kontaktowe
E-mail zdenka.zfinance@gmail.com
Telefon(y) 00243337085, 0243337085
Date of updating data: 17.08.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 459
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 373
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 459
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,416
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -13,850
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,205
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,875
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 975
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 7,900
Date of updating data: 17.08.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 1,088
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 188
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 900
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,267
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 160
C. Usług (účtová grupa 51) 1,107
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -179
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -179
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 66
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 66
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -66
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -245
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,205
Date of updating data: 17.08.2016
Date of updating data: 17.08.2016