Utwórz fakturę

AT - INVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AT - INVEST
PIN 35720433
TIN 2020209851
Numer VAT SK2020209851
Data utworzenia 16 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AT - INVEST
Rybničná 40/K
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 75 232 €
Zysk -27 519 €
Kapitał 189 553 €
Kapitał własny 41 507 €
Dane kontaktowe
E-mail iroova@at-e.sk
Telefon(y) 0249111518
Telefon(y) kom. +421903621515
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 12,525
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 12,525
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,525
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 131,524
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 94,770
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 166
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,178
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,634
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 144,049
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,988
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 10,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 10,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,000
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 30,507
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -27,519
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 130,061
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 3,887
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 126,174
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 427
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,654
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,293
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 122,800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 75,232
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 369
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 74,833
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 104,565
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 501
C. Usług (účtová grupa 51) 2,049
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 22,478
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,694
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 74,833
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 855
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -29,333
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,181
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3,006
X. Interesu dochód (662) 3,006
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 231
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 231
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 2,775
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -26,558
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -27,519
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35720433 TIN: 2020209851 Numer VAT: SK2020209851
 • Zarejestrowana siedziba: AT - INVEST, Rybničná 40/K, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 czerwiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava 16.06.1997
  Ing. Jarmila Vančová Wolkrova 17 Bratislava 16.06.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Vančo 7 500 € (75%) Wolkrova 17 Bratislava
  Ing. Jarmila Vančová 2 500 € (25%) Wolkrova 17 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.11.2011Nové sidlo:
   Rybničná 40/K Bratislava 831 06
   15.11.2011Zrušené sidlo:
   Wolkrova 17 Bratislava 851 01
   20.12.2008Nové predmety činnosti:
   finančný leasing
   09.11.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava 851 01
   08.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava
   Otto Engelmann Hellerweg 10 Waldum - Altheim 6968 Spolková republika Nemecko
   27.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava Vznik funkcie: 16.06.1997
   Ing. Jarmila Vančová Wolkrova 17 Bratislava Vznik funkcie: 16.06.1997
   26.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava
   Ing. Jarmila Vančová Wolkrova 17 Bratislava
   28.06.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jarmila Vančová Wolkrova 17 Bratislava
   Otto Engelmann Hellerweg 10 Waldum - Altheim 6968 Spolková republika Nemecko
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Otto Engelmann Hellerweg 10 Waldum - Altheim 6968 Spolková republika Nemecko
   07.11.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava
   Otto Engelmann Hellerweg 10 Waldum - Altheim 6968 Spolková republika Nemecko
   06.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava
   16.06.1997Nové obchodné meno:
   AT - INVEST, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Wolkrova 17 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Vančo Wolkrova 17 Bratislava
   Ing. Jarmila Vančová Wolkrova 17 Bratislava