Utwórz fakturę

S T A U R A - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.05.2016
Basic information
Nazwa firmy S T A U R A
PIN 35720484
TIN 2020250518
Numer VAT SK2020250518
Data utworzenia 02 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S T A U R A
Bajzova ulica 9
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 323 997 €
Zysk 34 524 €
Kapitał 297 459 €
Kapitał własny 153 121 €
Date of updating data: 04.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 33,265
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 33,265
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 26,049
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 318,813
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 16,085
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,271
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 288,636
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 352,078
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 187,645
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 145,818
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 34,524
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 164,433
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 118,062
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100,495
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,846
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,698
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,023
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 710
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 45,711
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) -50
Date of updating data: 04.05.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 323,997
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 107,050
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 214,876
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,280
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 791
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 274,206
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 90,602
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,260
C. Usług (účtová grupa 51) 125,100
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 15,957
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 402
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 26,891
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,994
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 49,791
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 98,964
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 5,602
M. Koszty oprocentowania (562) 4,800
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 802
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5,602
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 44,189
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 9,665
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 34,524
Date of updating data: 04.05.2016
Date of updating data: 04.05.2016