Utwórz fakturę

WAFY chromservis - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy WAFY chromservis
PIN 35720590
TIN 2020266710
Numer VAT SK2020266710
Data utworzenia 12 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WAFY chromservis
Elektrárenská 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 155 857 €
Zysk -6 624 €
Kapitał 120 852 €
Kapitał własny 70 016 €
Dane kontaktowe
E-mail info@wafy.eu
witryna internetowa http://www.wafy.eu/sk;http://www.chromservis.sk;http://www.wafy.eu
Telefon(y) +421244681181, +421244681183, +421244885229, +421244630377, +421244630378, +421244630379
Nr(y) faksu 0244681183
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 116,133
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,301
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 9,512
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,960
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,650
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 116,133
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 58,630
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 57,951
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,624
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 57,503
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 15
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 56,243
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 30,848
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,568
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 911
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,916
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,245
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 155,857
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 151,503
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 3,082
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,272
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 160,975
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 103,236
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 953
C. Usług (účtová grupa 51) 30,940
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 25,577
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 269
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -5,118
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 19,456
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 74
X. Interesu dochód (662) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 73
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,580
N. Walutowe straty (563) 1,228
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 352
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,506
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -6,624
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -6,624
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015