Utwórz fakturę

FISA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FISA
PIN 35720603
TIN 2020997066
Numer VAT SK2020997066
Data utworzenia 17 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FISA
Hlavná 2
90027
Bernolákovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 331 €
Zysk -3 483 €
Kapitał 33 071 €
Kapitał własny 29 794 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903463727
Telefon(y) kom. 0903463727
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 29,039
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 28,160
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 28,160
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,222
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,938
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 879
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 879
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 29,039
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,312
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 664
2. Inne fundusze (427, 42X) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 22,491
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 25,439
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,948
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,483
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,727
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,707
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 96
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 634
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 354
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,623
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 20
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 20
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 16,331
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 16,331
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,303
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,014
D. Usług (účtová grupa 51) 2,474
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,464
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,495
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,969
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 299
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -972
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,843
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,553
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,553
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,551
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,523
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,483
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015