Utwórz fakturę

ROJAX GASTRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.03.2016
Basic information
Nazwa firmy ROJAX GASTRO
PIN 35720654
TIN 2020250705
Numer VAT SK2020250705
Data utworzenia 18 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ROJAX GASTRO
Zelená 5
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 290 568 €
Zysk -39 130 €
Dane kontaktowe
E-mail perugia@perugia.sk
witryna internetowa http://www.perugia.sk
Telefon(y) +421254431818, +421254431821, +421254431824, +421254641942, +421254641943, +421259203400
Nr(y) faksu 0254431821
Date of updating data: 04.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 830,931
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 790,255
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 790,255
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 265,551
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 493,379
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,205
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 24,120
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 40,676
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,085
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7,085
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,645
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,959
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,959
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,686
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,946
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 26,946
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 830,931
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 788,065
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,088,612
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -297,930
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -297,930
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,130
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,866
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,262
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,639
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 623
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 24,538
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -15,152
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -15,152
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,244
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,279
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,988
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,179
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,066
Date of updating data: 04.03.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 290,568
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 285,094
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 5,474
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 320,445
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 138,006
D. Usług (účtová grupa 51) 22,660
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 129,639
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 91,863
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 31,806
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,970
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 29,585
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 555
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -29,877
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 129,902
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,253
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,230
2. Pozostałe koszty (562A) 1,230
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,023
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,253
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -39,130
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -39,130
Date of updating data: 04.03.2016
Date of updating data: 04.03.2016