Utwórz fakturę

A.N. CONSULTING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.07.2016
Basic information
Nazwa firmy A.N. CONSULTING
Stan Zniszczono
PIN 35720689
TIN 2020266611
Numer VAT SK2020266611
Data utworzenia 18 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A.N. CONSULTING
Hviezdoslavovo nám. 20
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 760 €
Zysk 17 €
Kapitał 359 483 €
Kapitał własny -84 610 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903900441
Telefon(y) kom. 0903900441
Date of updating data: 22.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 351,233
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 2,353
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 348,880
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,555
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,555
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 358,788
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -85,492
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -92,945
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 444,280
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 28,952
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 415,328
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 226
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 987
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 414,115
Date of updating data: 22.07.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,760
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,760
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,461
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 558
C. Usług (účtová grupa 51) 36
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 831
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 36
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,299
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,166
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 322
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 322
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -322
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 977
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 17
Date of updating data: 22.07.2016
Date of updating data: 22.07.2016
 • PIN :35720689 TIN: 2020266611 Numer VAT: SK2020266611
 • Zarejestrowana siedziba: A.N. CONSULTING, Hviezdoslavovo nám. 20, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 czerwiec 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.07.2016Zrušené obchodné meno:
   A.N. CONSULTING s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   18.06.1997Nové obchodné meno:
   A.N. CONSULTING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným