Utwórz fakturę

ART ROPO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ART ROPO
PIN 35720701
TIN 2020267337
Numer VAT SK2020267337
Data utworzenia 18 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ART ROPO
Ľadová 2
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 344 230 €
Zysk 1 071 €
Kapitał 173 575 €
Kapitał własny 115 128 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.artropo.sk
Telefon(y) +421252491205, +421252620037
Telefon(y) kom. +421903721564, +421903418036
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 6,760
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 6,760
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,760
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,818
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,172
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 209
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,074
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 17,578
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,855
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,635
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,635
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,149
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,071
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,723
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,963
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,270
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 602
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,173
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,246
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,249
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 490
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 344,230
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 205,034
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 139,196
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 341,687
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,971
C. Usług (účtová grupa 51) 158,356
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 11,271
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,780
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,105
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 141,139
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 12,368
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,697
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,543
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 40,707
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 513
M. Koszty oprocentowania (562) 226
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 287
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -512
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,031
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,071
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015