Utwórz fakturę

PHARMADERM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Nazwa firmy PHARMADERM
Stan Zniszczono
PIN 35720786
TIN 2020267381
Numer VAT SK2020267381
Data utworzenia 18 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PHARMADERM
Kaštieľska 1/A
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 082 €
Zysk -8 256 €
Kapitał 9 676 €
Kapitał własny -183 006 €
Dane kontaktowe
E-mail spacirova@dominant.sk
Telefon(y) 0249113625
Telefon(y) kom. 0901911009, 0911071683
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 278
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 278
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 251
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 251
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 251
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 27
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 27
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 278
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -191,261
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 12,430
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -202,074
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -202,074
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,256
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 191,539
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 352
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 352
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 142,907
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,401
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,401
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 110,921
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,711
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,920
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,954
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 48,280
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,082
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,082
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,987
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 95
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,782
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,007
D. Usług (účtová grupa 51) 470
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 403
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 9,058
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 844
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,700
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,477
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 596
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 361
2. Pozostałe koszty (562A) 361
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 235
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -596
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -7,296
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8,256
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016
 • PIN :35720786 TIN: 2020267381 Numer VAT: SK2020267381
 • Zarejestrowana siedziba: PHARMADERM, Kaštieľska 1/A, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 czerwiec 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.03.2016Zrušené obchodné meno:
   PHARMADERM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kaštieľska 1/A Bratislava 821 05
   12.07.2002Nové obchodné meno:
   PHARMADERM, s.r.o.
   19.06.2002Nové sidlo:
   Kaštieľska 1/A Bratislava 821 05
   18.06.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným