Utwórz fakturę

A.MANZARD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.09.2015
Basic information
Nazwa firmy A.MANZARD
Stan Zniszczono
PIN 35720794
TIN 2021429234
Numer VAT SK2021429234
Data utworzenia 19 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A.MANZARD
Grösslingova 17
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 550 948 €
Zysk 35 424 €
Kapitał 541 935 €
Kapitał własny -156 735 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254412001
Date of updating data: 10.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 904,664
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 34,358
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 34,358
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 34,358
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 869,319
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 713,930
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 713,930
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 145,026
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,169
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,169
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 2
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 139,855
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,363
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,554
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 809
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 987
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 987
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 904,664
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -121,311
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 273,932
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 398
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 398
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -437,704
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -437,704
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,424
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,025,975
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 16,659
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 16,597
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 62
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,008,916
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 842,592
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 842,592
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,233
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 163,091
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 400
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 400
Date of updating data: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 21,195
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 550,948
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 21,195
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 525,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,753
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 481,478
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,783
D. Usług (účtová grupa 51) 10,525
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) -24,765
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 37,979
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 37,979
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 455,586
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 370
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 69,470
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,887
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 31,166
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 29,295
2. Pozostałe koszty (562A) 29,295
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,871
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -31,166
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 38,304
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 35,424
Date of updating data: 10.09.2015
Date of updating data: 10.09.2015
 • PIN :35720794 TIN: 2021429234 Numer VAT: SK2021429234
 • Zarejestrowana siedziba: A.MANZARD, Grösslingova 17, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 czerwiec 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.09.2015Zrušené obchodné meno:
   A.MANZARD, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Grösslingova 17 Bratislava 811 09
   03.09.2010Nové sidlo:
   Grösslingova 17 Bratislava 811 09
   19.06.1997Nové obchodné meno:
   A.MANZARD, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným