Utwórz fakturę

C + C šport - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy C + C šport
PIN 35720867
TIN 2020209939
Numer VAT SK2020209939
Data utworzenia 11 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba C + C šport
Staviteľská 7
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 51 531 €
Zysk -6 589 €
Kapitał 282 219 €
Kapitał własny 197 555 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.kontrola.originality.sk
Telefon(y) +421244634008
Nr(y) faksu 0844634009, 0244634009
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 93,822
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,368
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,368
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,647
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,721
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 80,228
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 27,595
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 27,595
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 31,272
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 31,272
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,272
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 21,361
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 281
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,080
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 226
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 226
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 93,822
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,153
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,439
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,439
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,589
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86,424
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,032
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,032
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 19,004
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,761
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,761
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,032
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,440
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 900
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,433
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 438
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 66,388
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 245
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 245
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 51,525
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 51,531
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 51,525
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 57,086
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,140
D. Usług (účtová grupa 51) 23,020
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 27,196
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 20,027
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,049
4. Koszty społeczne (527, 528) 120
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 767
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,502
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,502
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 461
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,555
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 25,365
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 76
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 76
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -74
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,629
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,589
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35720867 TIN: 2020209939 Numer VAT: SK2020209939
 • Zarejestrowana siedziba: C + C šport, Staviteľská 7, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 czerwiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04 11.06.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Milan Lisinovič 6 639 € (100%) Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.09.2008Nové sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie kontroly originality
   17.09.2008Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 1-7 Bratislava 851 01
   07.05.2005Nové obchodné meno:
   C + C šport, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 1-7 Bratislava 851 01
   06.05.2005Zrušené obchodné meno:
   1.slovenská špedícia spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   hranič.prechod, Petržalka-Berg, Viedenská cesta Bratislava 851 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   zmenárne
   12.02.2003Nové sidlo:
   hranič.prechod, Petržalka-Berg, Viedenská cesta Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.06.1997
   11.02.2003Zrušené sidlo:
   hranič. prechod, Petržalka-Berg, Viedenská cesta Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   10.12.2001Noví spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   09.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   22.08.2001Noví spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lisinovič Devínska cesta 11626 Bratislava 841 04
   21.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Mierová 372/26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Lisinovič Mierová 372/26 Bratislava
   28.05.1998Nové predmety činnosti:
   zmenárne
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Mierová 372/26 Bratislava
   27.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Mierová 372/26 Bratislava
   17.07.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   11.06.1997Nové obchodné meno:
   1.slovenská špedícia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   hranič. prechod, Petržalka-Berg, Viedenská cesta Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   zasielateľstvo
   colná deklarácia
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Lisinovič Mierová 372/26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Lisinovič Mierová 372/26 Bratislava