Utwórz fakturę

BOKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BOKA
PIN 35720875
TIN 2020241575
Numer VAT SK2020241575
Data utworzenia 19 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BOKA
Lesná 628/2
94901
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 993 €
Zysk -44 676 €
Kapitał 76 019 €
Kapitał własny -26 337 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 26,189
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 26,189
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,937
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,359
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 347
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 33,126
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,533
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 99,582
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 99,582
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,979
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -55,352
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -44,676
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,593
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 310
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 28,283
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,955
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,368
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 9,993
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,993
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 52,777
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 30,843
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,029
C. Usług (účtová grupa 51) 13,614
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 532
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,910
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,845
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -42,784
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -36,493
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 932
M. Koszty oprocentowania (562) 422
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 510
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -932
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -43,716
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -44,676
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35720875 TIN: 2020241575 Numer VAT: SK2020241575
 • Zarejestrowana siedziba: BOKA, Lesná 628/2, 94901, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 czerwiec 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.07.2014Nové sidlo:
   Lesná 628/2 Nitra 949 01
   Noví spoločníci:
   Ivan Záhon Dvorčanská 389/15 Nitra 949 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Záhon Dvorčanská 389/15 Nitra 949 05 Vznik funkcie: 11.07.2014
   18.07.2014Zrušené sidlo:
   Moyzesova 5 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Slavomíra Kállayová Fándlyho 12/a Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Slavomíra Kállayová Fándlyho 12/a Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 19.08.2004
   29.09.2007Nové sidlo:
   Moyzesova 5 Bratislava 811 05
   28.09.2007Zrušené sidlo:
   Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   09.09.2004Noví spoločníci:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Slavomíra Kállayová Fándlyho 12/a Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Slavomíra Kállayová Fándlyho 12/a Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 19.08.2004
   08.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   19.06.1997Nové obchodné meno:
   BOKA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roland Müller Lotyšská 40 Bratislava 821 06