Utwórz fakturę

POMTAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy POMTAS
PIN 35720956
TIN 2021350925
Numer VAT SK2021350925
Data utworzenia 10 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba POMTAS
Malý trh 2/A
81108
Bratislava
Financial information
Zysk -5 394 €
Kapitał 105 143 €
Kapitał własny -187 909 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0233526960
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 105,035
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 103,787
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 103,787
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 103,787
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,248
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 400
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 400
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 848
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 848
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 105,035
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -193,303
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 46
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 46
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -194,594
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -194,594
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,394
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 298,338
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,748
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,255
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,255
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 533
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 291,590
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,585
D. Usług (účtová grupa 51) 2,812
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 773
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,585
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,812
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 849
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 548
2. Pozostałe koszty (562A) 548
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 301
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -849
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,434
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,394
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015