Utwórz fakturę

Delta Security - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.10.2015
Basic information
Nazwa firmy Delta Security
Stan Zniszczono
PIN 35720972
TIN 2020228133
Numer VAT SK2020228133
Data utworzenia 23 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Delta Security
Nobelova 30
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 138 405 €
Zysk -104 461 €
Kapitał 126 587 €
Kapitał własny -203 502 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254774242, 0244637998
Date of updating data: 20.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 10,000
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 10,000
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,000
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 54,561
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 54,343
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 147
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 71
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 64,561
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -307,963
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 160,002
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 160,002
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -363,504
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -104,461
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 372,524
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 4,773
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 333,315
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 30,272
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 31,355
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,742
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 265,946
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 34,436
Date of updating data: 20.10.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 138,405
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 138,402
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 233,611
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,975
C. Usług (účtová grupa 51) 27,691
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 139,702
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 716
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 15,000
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 41,825
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,702
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -95,206
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 106,736
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 8,295
M. Koszty oprocentowania (562) 3,929
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,366
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -8,295
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -103,501
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -104,461
Date of updating data: 20.10.2015
Date of updating data: 20.10.2015
 • PIN :35720972 TIN: 2020228133 Numer VAT: SK2020228133
 • Zarejestrowana siedziba: Delta Security, Nobelova 30, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 czerwiec 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.10.2015Zrušené obchodné meno:
   Delta Security s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nobelova 30 Bratislava 831 02
   07.05.2010Nové sidlo:
   Nobelova 30 Bratislava 831 02
   23.06.1997Nové obchodné meno:
   Delta Security s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným