Utwórz fakturę

VYPA SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.10.2015
Basic information
Nazwa firmy VYPA SK
PIN 35721081
TIN 2020267425
Numer VAT SK2020267425
Data utworzenia 16 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VYPA SK
Legionárska 127/1795
91101
Trenčín
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 006 634 €
Zysk 3 794 €
Kapitał 498 891 €
Kapitał własny 301 816 €
Dane kontaktowe
E-mail vypa@vypa.sk
Telefon(y) 0326525845, 0326525847, 0326525853
Telefon(y) kom. 0905633819
Nr(y) faksu 0326525847
Date of updating data: 08.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 516,802
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 118,697
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 118,697
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 18,849
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 95,618
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,230
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 397,346
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 108,236
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 108,036
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 200
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 241,489
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 239,860
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 239,860
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,629
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 47,621
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 27,742
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,879
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 759
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 759
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 516,802
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 305,611
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 15,336
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 15,336
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 285,817
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 285,817
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,794
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 211,191
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 55,132
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 55,026
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 55,026
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 106
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 109,324
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 97,477
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,477
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,033
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,396
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,418
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 46,735
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 46,735
Date of updating data: 08.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,007,168
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,006,634
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 929,517
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 69,143
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,974
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 998,310
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 594,628
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 17,168
D. Usług (účtová grupa 51) 299,212
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 64,373
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 46,326
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,301
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,746
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,546
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,620
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,620
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,763
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,324
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 87,652
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 534
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 532
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,184
O. Walutowe straty (563) 219
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,965
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,650
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,674
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,794
Date of updating data: 08.10.2015
Date of updating data: 08.10.2015
 • PIN :35721081 TIN: 2020267425 Numer VAT: SK2020267425
 • Zarejestrowana siedziba: VYPA SK, Legionárska 127/1795, 91101, Trenčín
 • Data utworzenia: 16 czerwiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Roman Škorvánek J. Zemana 2379/21 Trenčín 911 01 26.01.2008
  Ing. Richard Vysloužil Kotlářská 19 Brno 602 00 Česká republika 17.02.2003
  Ing. Jiří Pařil Veslařská 60 Brno 637 00 Česká republika 17.02.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Richard Vysloužil 3 818 € (24.9%) Kotlářská 19 Brno 602 00 Česká republika
  Ing. Jiří Pařil 3 818 € (24.9%) Veslařská 60 Brno 637 00 Česká republika
  VYPA, s.r.o. 3 713 € (24.2%) Brno 637 00 Česká republika
  ARMATURY spol. s r.o. 3 988 € (26%) Brno 63 700 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.10.2015Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s inými ako základnými službami
   služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami
   Noví spoločníci:
   ARMATURY spol. s r.o. Veslařská 60 Brno 63 700 Česká republika
   12.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Pařil Veslařská 60 Brno 63 700 ČR
   Ing. Richard Vysloužil Kotlářská 19 Brno 602 00 ČR
   15.02.2008Nové sidlo:
   Legionárska 127/1795 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Škorvánek J. Zemana 2379/21 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 26.01.2008
   20.11.2003Nové obchodné meno:
   VYPA SK, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   servis a oprava elektrických strojov a zariadení
   požičovňa drobnej stavebnej mechanizácie a ručného náradia
   Noví spoločníci:
   VYPA, s.r.o. Veslařská 386/60 Brno 637 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Richard Vysloužil Kotlářská 19 Brno 602 00 Česká republika Vznik funkcie: 17.02.2003
   Ing. Jíří Pařil Veslařská 60 Brno 637 00 Česká republika Vznik funkcie: 17.02.2003
   26.01.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.06.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/