Utwórz fakturę

M - LACHOT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M - LACHOT
PIN 35721138
TIN 2021344325
Numer VAT SK2021344325
Data utworzenia 23 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M - LACHOT
Roľnícka 123
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 168 736 €
Zysk 2 870 €
Kapitał 742 220 €
Kapitał własny -16 674 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244635927, 905724310, 0387682184
Telefon(y) kom. +421905724310, 0905724310, 0948724310
Nr(y) faksu 0244635929
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 665,866
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 653,554
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 29,809
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 29,809
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 623,745
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 48,707
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 552,478
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,560
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,094
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,171
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,978
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,978
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 193
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 923
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 22
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 901
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,218
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,218
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 665,866
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,804
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 54
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 54
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -23,367
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 39,272
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -62,639
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,870
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 679,670
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 749
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 749
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 678,921
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27,554
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,554
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 625,407
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,789
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,171
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 76,736
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 168,736
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 75,736
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 92,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 162,835
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,732
D. Usług (účtová grupa 51) 26,160
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,472
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,448
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,973
4. Koszty społeczne (527, 528) 51
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,327
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 102,324
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 102,324
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 820
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,901
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 38,844
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,526
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3,526
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,516
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,516
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,990
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,911
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,041
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,041
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,870
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015