Utwórz fakturę

INKOLA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INKOLA
PIN 35721235
TIN 2020266699
Numer VAT SK2020266699
Data utworzenia 25 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INKOLA
Strojárenská 8/24
90027
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 170 371 €
Zysk 16 766 €
Kapitał 36 117 €
Kapitał własny 5 748 €
Dane kontaktowe
E-mail inkola@inkola.sk
Telefon(y) 0245650058, 0245650059, 0245993594, 0903444442
Telefon(y) kom. +421903444442, +421911444817, 0903444442
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 59,789
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,010
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,010
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,010
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 57,626
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 718
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 42
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 676
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,610
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,300
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,300
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 310
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 47,298
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,979
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 40,319
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 153
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 153
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 59,789
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,514
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,555
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,894
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,449
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,766
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,275
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,805
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,753
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 52
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 35,470
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 31,544
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,544
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 70
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,856
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 165,717
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 170,371
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 165,676
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 41
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,654
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 151,883
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 141,881
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,578
D. Usług (účtová grupa 51) 5,998
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 365
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 356
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 356
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 705
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,488
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 15,260
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 763
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 168
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 168
O. Walutowe straty (563) 23
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 572
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -762
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17,726
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,766
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35721235 TIN: 2020266699 Numer VAT: SK2020266699
 • Zarejestrowana siedziba: INKOLA, Strojárenská 8/24, 90027, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 czerwiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15/1230 Bernolákovo 900 27 28.12.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľubomír Kollár 6 639 € (100%) Hviezdoslavova 15/1230 Bernolákovo 900 27
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.12.2006Nové sidlo:
   Strojárenská 8/24 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15/1230 Bernolákovo 900 27
   27.12.2006Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   22.08.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaja hotových programov na základe zmluvy s autorom
   rozpočtové práce v stavebníctve - kalkulácia stavieb
   26.07.2000Nové obchodné meno:
   INKOLA, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť organizačných poradcov
   prieskum trhu
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   25.07.2000Zrušené obchodné meno:
   EUBE Slovensko, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   EUBE a.s. IČO: 25 110 586 Táborská 31 Praha 4 Česká republika
   Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   09.05.2000Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   08.05.2000Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 831 01
   27.10.1999Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 831 01
   26.10.1999Zrušené sidlo:
   Kominárska 2,4 Bratislava 832 03
   12.05.1998Noví spoločníci:
   EUBE a.s. IČO: 25 110 586 Táborská 31 Praha 4 Česká republika
   Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   11.05.1998Zrušeny spoločníci:
   EUBE a.s. IČO: 25 110 586 Táborská 31 Praha 4 Česká republika
   24.02.1998Nové sidlo:
   Kominárska 2,4 Bratislava 832 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kollár Hviezdoslavova 15 Bernolákovo 900 27
   23.02.1998Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Begáňová Ľubočianska 30 Nemšová
   25.06.1997Nové obchodné meno:
   EUBE Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   EUBE a.s. IČO: 25 110 586 Táborská 31 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mária Begáňová Ľubočianska 30 Nemšová