Utwórz fakturę

EMOTRANS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EMOTRANS
PIN 35721332
TIN 2020218827
Numer VAT SK2020218827
Data utworzenia 26 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EMOTRANS
Hurbanova 1409/44
90501
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 232 349 €
Zysk 5 247 €
Kapitał 484 055 €
Kapitał własny 104 128 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244871029, 0346510596, 0346512514, 0346512791, 0346513844, 0346514151, 0346516757, 0346544029, 0346
Telefon(y) kom. +421903201451
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 690,920
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 372,658
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 372,658
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 26,466
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 86,561
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 244,320
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 15,311
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 301,884
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 43,897
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 43,897
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 244,625
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 220,130
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 220,130
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 5,200
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 117
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 19,178
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,362
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,495
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,867
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,378
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,669
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 9,709
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 690,920
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 109,373
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 18,822
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 18,822
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,891
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,891
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 83,413
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 83,413
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,247
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 581,547
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 21,133
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 18,429
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,704
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 138,240
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 101,152
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,152
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 21,998
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,853
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,237
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,580
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,580
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 416,294
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,222,215
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,232,349
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 502,496
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 719,719
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 250
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,884
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,215,467
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 388,629
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 173,733
D. Usług (účtová grupa 51) 142,006
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 457,741
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 334,176
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 104,263
4. Koszty społeczne (527, 528) 19,302
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,100
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,712
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,712
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,546
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,882
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 518,097
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,245
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3,245
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,000
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,624
2. Pozostałe koszty (562A) 8,624
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,376
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,755
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,127
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,247
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35721332 TIN: 2020218827 Numer VAT: SK2020218827
 • Zarejestrowana siedziba: EMOTRANS, Hurbanova 1409/44, 90501, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 czerwiec 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.10.1998Nové sidlo:
   Hurbanova 1409/44 Senica 905 01
   Noví spoločníci:
   Milan Hôlka Sídlisko 727 Jablonica
   11.10.1998Zrušené sidlo:
   Novackého 564/4 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Emil Bosák Novackého 564/4 Bratislava
   Milan Hôlka Sídlisko 727 Jablonica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Emil Bosák Novackého 564/4 Bratislava
   25.11.1997Noví spoločníci:
   JUDr. Emil Bosák Novackého 564/4 Bratislava
   Milan Hôlka Sídlisko 727 Jablonica
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Hôlka Sídlisko 727 Jablonica
   24.11.1997Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Emil Bosák Novackého 564/4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.06.1997Nové obchodné meno:
   EMOTRANS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Novackého 564/4 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja nehnuteľností
   maloobchodný predaj pohonných hmôt a doplnkového sortimentu
   pohostinská činnosť v rozsahu voľnej živnosti s kapacitou do 8 miest
   Noví spoločníci:
   JUDr. Emil Bosák Novackého 564/4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Emil Bosák Novackého 564/4 Bratislava