Utwórz fakturę

EMERALD REGINA SLOVENSKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EMERALD REGINA SLOVENSKO
PIN 35721421
TIN 2020267392
Numer VAT SK2020267392
Data utworzenia 27 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EMERALD REGINA SLOVENSKO
Ventúrska 7
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 951 573 €
Zysk -171 631 €
Kapitał 3 833 790 €
Kapitał własny 2 547 167 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0904010101, 0259301211
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,579,726
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 645,867
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 645,867
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,964
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 635,903
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,926,920
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,761,236
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 56
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,761,180
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,314,824
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,149,805
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,149,805
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,290
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 159,729
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 850,860
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,076
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 847,784
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,939
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,866
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 73
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,579,726
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,397,219
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 235,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 235,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 935,155
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 22,105
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 22,105
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 376,590
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 396,141
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -19,551
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -171,631
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,182,429
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,616,408
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,612,602
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,806
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,558,070
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 523,453
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 523,453
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,672
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,151
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,608
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,028,186
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,951
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 7,951
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 78
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 78
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,935,573
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,951,573
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,841,787
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,020
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 16,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 77,766
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,060,227
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,650,835
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,676
D. Usług (účtová grupa 51) 229,650
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 80,563
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 60,193
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 18,733
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,637
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19,736
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,517
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,517
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 44,300
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,950
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -108,654
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -33,354
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,103
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,103
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,103
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 62,181
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 61,614
2. Pozostałe koszty (562A) 61,614
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 567
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -60,078
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -168,732
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,899
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,899
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -171,631
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35721421 TIN: 2020267392 Numer VAT: SK2020267392
 • Zarejestrowana siedziba: EMERALD REGINA SLOVENSKO, Ventúrska 7, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 czerwiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Branislav Hatina Ventúrska 266/7 Bratislava 811 01 01.04.2009
  Slavomír Hatina Strmý vŕšok 8141/141 Bratislava 841 06 09.06.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  BIATEC GROUP a.s. 235 000 € (100%) Bratislava 811 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Slavomír Hatina Strmý vŕšok 8141/141 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 09.06.2015
   01.08.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   01.08.2010Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   reklamná činnosť
   faktoring a forfaiting
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Hatina Ventúrska 266/7 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.04.2009
   31.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Hatina Strmý vŕšok 141 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.04.2009
   19.11.2009Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
   prenájom hnuteľných vecí
   16.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Branislav Hatina Strmý vŕšok 141 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.04.2009
   15.05.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Potisk Talichova 2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.01.2004
   08.09.2006Nové sidlo:
   Ventúrska 7 Bratislava 811 01
   07.09.2006Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   15.06.2006Noví spoločníci:
   BIATEC GROUP a.s. IČO: 35 764 961 Ventúrska 7 Bratislava 811 01
   14.06.2006Zrušeny spoločníci:
   BIATEC GROUP a.s. IČO: 35 764 961 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   10.11.2005Noví spoločníci:
   BIATEC GROUP a.s. IČO: 35 764 961 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   09.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Chemická investičná, a.s. IČO: 35 764 961 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   19.04.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Potisk Talichova 2 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.01.2004
   18.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Branislav Hatina Strmý Vŕšok 141 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 24.02.2003
   03.02.2004Noví spoločníci:
   Chemická investičná, a.s. IČO: 35 764 961 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   02.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Chemická investičná a.s. IČO: 35 764 961 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   27.03.2003Noví spoločníci:
   Chemická investičná a.s. IČO: 35 764 961 Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Branislav Hatina Strmý Vŕšok 141 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 24.02.2003
   26.03.2003Zrušeny spoločníci:
   PEARSON ENTERPRISES S.A. rue Eugéne Ruppert 5 Luxemburg L-2453 Luxemburské veľkovojvodstvo
   PRINCE RUPPERT BAYVIEW HOLDINGS S.A. rue Eugéne Ruppert 5 Luxemburg L-2453 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Potisk Strmý vŕšok 139 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 27.06.1997 Skončenie funkcie: 24.02.2003
   15.10.2002Noví spoločníci:
   PEARSON ENTERPRISES S.A. rue Eugéne Ruppert 5 Luxemburg L-2453 Luxemburské veľkovojvodstvo
   PRINCE RUPPERT BAYVIEW HOLDINGS S.A. rue Eugéne Ruppert 5 Luxemburg L-2453 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Potisk Strmý vŕšok 139 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 27.06.1997 Skončenie funkcie: 24.02.2003
   14.10.2002Zrušeny spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A. 3 rue Jean Piret Luxemburg 2350 Luxemburské veľkovojvodstvo
   pearson enterprises s.a. 3 rue Jean Piret, Luxemburg 2350 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Potisk Šintavská 14 Bratislava 851 01
   18.04.2000Nové sidlo:
   Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A. 3 rue Jean Piret Luxemburg 2350 Luxemburské veľkovojvodstvo
   17.04.2000Zrušené sidlo:
   Havličkova 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A., 50, route d Esch Leudelange 1470 Luxemburg
   19.07.1999Noví spoločníci:
   pearson enterprises s.a. 3 rue Jean Piret, Luxemburg 2350 Luxemburské veľkovojvodstvo
   EMERALD REGINA HOLDING S.A., 50, route d Esch Leudelange 1470 Luxemburg
   18.07.1999Zrušeny spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A., 50, route d Esch Leudelange 1470 Luxemburg
   29.04.1998Noví spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A., 50, route d Esch Leudelange 1470 Luxemburg
   28.04.1998Zrušeny spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A., 50, route d Esch Leudelange 1470 Luxemburg
   27.10.1997Nové sidlo:
   Havličkova 6 Bratislava 811 04
   26.10.1997Zrušené sidlo:
   Havličkova 14 Bratislava 811 00
   27.06.1997Nové obchodné meno:
   EMERALD REGINA SLOVENSKO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Havličkova 14 Bratislava 811 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   technicko- organizačné zabezpečovanie ivestícií do obchodných spoločností a družstiev
   Noví spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A., 50, route d Esch Leudelange 1470 Luxemburg
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Potisk Šintavská 14 Bratislava 851 01