Utwórz fakturę

M.Ž. HYDRONIKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy M.Ž. HYDRONIKA
PIN 35721481
TIN 2020209972
Numer VAT SK2020209972
Data utworzenia 30 czerwiec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba M.Ž. HYDRONIKA
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 024 €
Zysk -15 497 €
Kapitał 192 102 €
Kapitał własny 170 019 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 177,003
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 115,590
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 115,590
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 100,827
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 14,763
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 61,413
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 54,610
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 54,610
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,349
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,348
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,001
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,454
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,026
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 428
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 177,003
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 154,522
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,939
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,939
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,115
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,115
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -163,035
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,131
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -175,166
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,497
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,481
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,214
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) -128
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,342
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 20,267
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 19,307
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,307
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 13,635
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,024
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 13,635
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 389
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,477
D. Usług (účtová grupa 51) 20,972
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,015
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,468
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,468
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -14,453
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -7,337
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 84
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 84
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -84
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -14,537
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -15,497
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35721481 TIN: 2020209972 Numer VAT: SK2020209972
 • Zarejestrowana siedziba: M.Ž. HYDRONIKA, Gogoľova 18, 85202, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 czerwiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  František Zvrškovec predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 06.09.2010
  Ing. Martin Zvrškovec člen Klenová 7 Bratislava 831 01 06.09.2010
  Ing. Štefan Gažo člen Budatínska 31 Bratislava 851 05 17.06.2013
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.07.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gažo - člen Budatínska 31 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 17.06.2013
   15.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslav Synak - člen Vavilovova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.09.2010
   26.10.2010Nový štatutárny orgán:
   František Zvrškovec - predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 06.09.2010
   Ing. Martin Zvrškovec - člen Klenová 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 06.09.2010
   Ing. Bohuslav Synak - člen Vavilovova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.09.2010
   25.10.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Albert - člen Samuela Bibzu 15 Martin 036 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   Ing. Miroslav Kollár - člen Štefánikova 720/ 54 Bardejov 085 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   Alexander František Zvrškovec - predseda Okružná 14 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   04.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Albert - člen Samuela Bibzu 15 Martin 036 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   Ing. Miroslav Kollár - člen Štefánikova 720/ 54 Bardejov 085 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   Alexander František Zvrškovec - predseda Okružná 14 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 11.10.2005
   03.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Albert - člen Samuela Bibzu 15 Martin 036 01 Vznik funkcie: 24.06.2004
   Ing. Robert Galbavý - predseda Šustekova 2688/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 24.06.2004
   Ing. Miroslav Kollár - člen Štefánikova 720/54 Bardejov 085 01 Vznik funkcie: 24.06.2004
   11.09.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností za podmienky poskytovania nielen základných, ale aj iných služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Albert - člen Samuela Bibzu 15 Martin 036 01 Vznik funkcie: 24.06.2004
   Ing. Robert Galbavý - predseda Šustekova 2688/3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 24.06.2004
   Ing. Miroslav Kollár - člen Štefánikova 720/54 Bardejov 085 01 Vznik funkcie: 24.06.2004
   10.09.2004Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   konštrukčná činnosť v strojárstve
   sprostredkovateľská činnosť
   kovoobrábanie
   vedenie účtovníctva
   prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností, ak sú okrem základných poskytované aj doplnkové služby
   nákladná cestná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Galbavý , CSc. - predseda predstavenstva Šustekova 2688/3 Bratislava
   Ing. Ján Glasnák SNP 73/4-54 Nová Dubnica
   Ing. Ján Komár Timravy 27 Martin
   10.10.2003Nové predmety činnosti:
   konštrukčná činnosť v strojárstve
   sprostredkovateľská činnosť
   kovoobrábanie
   vedenie účtovníctva
   prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností, ak sú okrem základných poskytované aj doplnkové služby
   nákladná cestná doprava
   26.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Galbavý , CSc. - predseda predstavenstva Šustekova 2688/3 Bratislava
   Ing. Ján Glasnák SNP 73/4-54 Nová Dubnica
   Ing. Ján Komár Timravy 27 Martin
   25.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Galbavý, CSc. P.O. Hviezdoslava 63/19 Nová Dubnica
   Ing. Ján Glasnák SNP 73/4-54 Nová Dubnica
   Ing. Pavol Chlebík Andrusovova 3 Bratislava
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   M.Ž. HYDRONIKA a.s.
   Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Robert Galbavý, CSc. P.O. Hviezdoslava 63/19 Nová Dubnica
   Ing. Ján Glasnák SNP 73/4-54 Nová Dubnica
   Ing. Pavol Chlebík Andrusovova 3 Bratislava