Utwórz fakturę

CONSULT TRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.01.2017
Basic information
Nazwa firmy CONSULT TRADING
Stan Zniszczono
PIN 35721545
TIN 2021394419
Numer VAT SK2021394419
Data utworzenia 30 czerwiec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba CONSULT TRADING
Prievozská 18
82451
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 279 751 €
Zysk -62 438 €
Kapitał 1 834 623 €
Kapitał własny -562 656 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0918605134
Telefon(y) kom. 0918605134
Date of updating data: 05.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 -148
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 -148
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ -148
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,223,278
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 901,297
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,321,949
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,223,130
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,015,960
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 298,745
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 298,745
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,706
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,255,973
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -62,438
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,239,090
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 6,706
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 263,692
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,950,366
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 797,444
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 564,015
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 45,137
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,543,770
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 18,326
Date of updating data: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 279,751
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 279,751
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 341,211
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,262
C. Usług (účtová grupa 51) 144
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 332,659
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 146
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -61,460
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 271,345
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 18
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 18
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -18
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -61,478
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -62,438
Date of updating data: 05.01.2017
Date of updating data: 05.01.2017
 • PIN :35721545 TIN: 2021394419 Numer VAT: SK2021394419
 • Zarejestrowana siedziba: CONSULT TRADING, Prievozská 18, 82451, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 czerwiec 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.01.2017Zrušené obchodné meno:
   CONSULT TRADING, a. s.
   Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   07.10.1999Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   CONSULT TRADING, a. s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť