Utwórz fakturę

CONSULT TRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CONSULT TRADING
PIN 35721545
TIN 2021394419
Numer VAT SK2021394419
Data utworzenia 30 czerwiec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba CONSULT TRADING
Prievozská 18
82451
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 210 685 €
Zysk -384 365 €
Kapitał 1 834 623 €
Kapitał własny -562 656 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0918605134
Telefon(y) kom. 0918605134
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 -2
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 -2
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ -2
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,966,724
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 903,492
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,063,232
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,966,722
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -953,522
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 298,745
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 298,745
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,706
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -871,608
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -384,365
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,920,244
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 5,213
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 263,692
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,633,013
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 712,178
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 453,418
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 31,293
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,436,124
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 18,326
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 210,685
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 200,998
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,687
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 594,076
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,919
C. Usług (účtová grupa 51) 188,894
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 377,787
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 197
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,279
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -383,391
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 3,185
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 14
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 14
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -14
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -383,405
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -384,365
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35721545 TIN: 2021394419 Numer VAT: SK2021394419
 • Zarejestrowana siedziba: CONSULT TRADING, Prievozská 18, 82451, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 czerwiec 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. - predseda Pečnianska 25 Bratislava
   Ing.arch, Ivan Koniar - člen Družicová 1 Bratislava
   16.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Ružanský - podpredseda Púchovská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 06.04.2010
   28.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Roman Ružanský - podpredseda Púchovská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 06.04.2010
   27.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Štefanov - podpredseda Moskovská 25 Bratislava
   07.10.1999Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 824 51
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   zmenárenská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch, Ivan Koniar - člen Družicová 1 Bratislava
   06.10.1999Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Vargová Hlavná 67 Jelenec
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   CONSULT TRADING, a. s.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   správa nehnuteľností spojená s obstarávateľskými službami
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Štefanov - podpredseda Moskovská 25 Bratislava
   Gabriela Vargová Hlavná 67 Jelenec
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. - predseda Pečnianska 25 Bratislava