Utwórz fakturę

MAXIMA - N - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAXIMA - N
PIN 35721588
TIN 2021351123
Data utworzenia 01 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAXIMA - N
Bajkalská 22
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 185 €
Zysk 1 703 €
Kapitał 6 839 €
Kapitał własny 6 805 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421253418568
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,023
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,023
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,185
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,185
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,185
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,838
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,838
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,023
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,508
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 33
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 33
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 133
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 194
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -61
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,703
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 515
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 35
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 35
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,185
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,185
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2
D. Usług (účtová grupa 51) 2
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,183
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,183
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,183
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,703
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4270535.tif
Date of updating data: 25.06.2015