Utwórz fakturę

PROFI KLÍMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROFI KLÍMA
PIN 35721642
TIN 2020203691
Numer VAT SK2020203691
Data utworzenia 01 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROFI KLÍMA
Štefánikova 139
92101
Piešťany
Financial information
Sprzedaż i dochody 204 562 €
Zysk 33 528 €
Kapitał 189 351 €
Kapitał własny 67 818 €
Dane kontaktowe
E-mail info@profi-klima.sk
Telefon(y) 0337749271
Telefon(y) kom. 0903518830, 0903531733
Nr(y) faksu 0337749271
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 222,740
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,312
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,312
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,312
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 211,281
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 58
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 58
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 59,119
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 59,119
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,119
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 19,019
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 19,322
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,322
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -303
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 133,085
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 133,010
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 75
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 147
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 147
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 222,740
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 101,345
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,542
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,542
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 53,636
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 79,967
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -26,331
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,528
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 121,395
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 68,925
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 68,465
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 68,465
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 460
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 32,037
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 21,688
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,688
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,792
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,889
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,007
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 661
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,877
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,877
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,556
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 192,982
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 204,562
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 90,172
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 102,810
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,445
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,135
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 155,635
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 69,557
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,951
D. Usług (účtová grupa 51) 22,167
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 38,088
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 28,367
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,882
4. Koszty społeczne (527, 528) 839
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 579
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,208
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,208
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 85
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 48,927
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 88,307
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,882
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,106
2. Pozostałe koszty (562A) 2,106
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,776
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,882
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 43,045
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,517
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,517
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 33,528
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35721642 TIN: 2020203691 Numer VAT: SK2020203691
 • Zarejestrowana siedziba: PROFI KLÍMA, Štefánikova 139, 92101, Piešťany
 • Data utworzenia: 01 lipiec 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.04.2003Nové obchodné meno:
   "PROFI KLÍMA, s.r.o."
   Nové sidlo:
   Štefánikova 139 Piešťany 921 01
   07.04.2003Noví spoločníci:
   Ernest Habán Javorova 2877/1 Piešťany 921 01
   Ing. Miroslav Buraj 274 Ratnovce 922 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ernest Habán Javorova 2877/1 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 28.02.2003
   Zrušené obchodné meno:
   Armatrade s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Štefánikova 37 Modra 900 01
   06.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Ing. Slavomír Pavlíček Hamsíkova 31 Praha 5 - Stodúlky 150 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01 Skončenie funkcie: 28.02.2003
   06.04.1999Noví spoločníci:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Ing. Slavomír Pavlíček Hamsíkova 31 Praha 5 - Stodúlky 150 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Ružička Zochova 20 Modra 900 01 Skončenie funkcie: 28.02.2003
   05.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Ján Doutnáč Strojnícka 3 Praha 7 170 00 Česká republika
   Jiří Vítovec Láskova 1810 Praha 4 148 00 Česká republika
   Ján Vorlíček K. Netlukám 961 Praha 10 104 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   01.07.1997Nové obchodné meno:
   Armatrade s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 37 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01
   Ján Doutnáč Strojnícka 3 Praha 7 170 00 Česká republika
   Jiří Vítovec Láskova 1810 Praha 4 148 00 Česká republika
   Ján Vorlíček K. Netlukám 961 Praha 10 104 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Radko Voda Bratislavská 23 Modra 900 01