Utwórz fakturę

SCHÖNDORF - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy SCHÖNDORF
PIN 35721766
TIN 2020267568
Numer VAT SK2020267568
Data utworzenia 03 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SCHÖNDORF
Štefanovičova 12
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 489 721 €
Zysk 59 597 €
Kapitał 4 605 322 €
Kapitał własny 184 989 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.schondorf.sk
Telefon(y) kom. +421904566599
Nr(y) faksu 0252634704
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,941,817
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,872,351
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,509,839
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,062,507
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,371,653
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 75,679
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 362,512
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 343,512
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 19,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 36,367
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 21,026
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,877
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,877
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,149
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,341
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,712
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,629
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 33,099
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,574
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 30,525
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,941,817
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 253,355
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,972
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,972
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 697
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
2. Inne fundusze (427, 42X) 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 85,512
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 85,512
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 100,577
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 100,577
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 59,597
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,682,555
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 143
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 143
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,676,423
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 154,471
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 154,471
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,504,237
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,715
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,989
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,989
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,907
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 5,907
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 489,007
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 489,721
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 0
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 489,007
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 714
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 413,027
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 25,026
D. Usług (účtová grupa 51) 187,638
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,896
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 189,314
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 189,314
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,153
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 76,694
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 276,343
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 405,880
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 405,879
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 405,957
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 405,957
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -77
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 76,617
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 17,020
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 17,020
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 59,597
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :35721766 TIN: 2020267568 Numer VAT: SK2020267568
 • Zarejestrowana siedziba: SCHÖNDORF, Štefanovičova 12, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 lipiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Radoslav Černický konateľ Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01 31.05.2004
  Patrik Geržo Bartoňova 7741/27 Bratislava 811 03 07.09.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Patrik Geržo 3 486 € (50%) Vincenta Hložníka 3542/8 Bratislava 841 05
  Radoslav Černický 3 486 € (50%) Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.02.2009Noví spoločníci:
   Patrik Geržo Vincenta Hložníka 3542/8 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Patrik Geržo - konateľ Vincenta Hložníka 3542/8 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 07.09.1999
   04.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Geržo - konateľ Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.09.1999
   11.08.2004Noví spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08
   10.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   26.06.2004Noví spoločníci:
   Radoslav Černický Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Černický - konateľ Bazovského 1811/11 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 31.05.2004
   Patrik Geržo - konateľ Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.09.1999
   25.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   13.05.2004Nové sidlo:
   Štefanovičova 12 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie seminárov, školení, kultúrnych a športových podujatí
   administratívne práce
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a školiaca činnoť v rozsahu voľnej živnosti - služby, obchod, výroba
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   12.05.2004Zrušené sidlo:
   Špitálska 27 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov /vrátane poskytovania iných než základných služieb
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   17.11.1999Noví spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo Páričkova 1092/5 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 01
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   16.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 07
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Karol Zikmund Vysoká 32 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Karol Zikmund Vysoká 32 Bratislava 811 06
   18.10.1999Nové sidlo:
   Špitálska 27 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Stanislav Černický Bazovského 11 Bratislava 841 07
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Karol Zikmund Vysoká 32 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrik Geržo J. Smreka 20 Bratislava 841 07
   Karol Zikmund Vysoká 32 Bratislava 811 06
   17.10.1999Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Sádovská Beblavého 10 Bratislava
   Alena Ševčovičová Líščie Nivy 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Anna Sádovská Beblavého 10 Bratislava
   Alena Ševčovičová Líščie Nivy 6 Bratislava
   07.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   06.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.04.1999Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Anna Sádovská Beblavého 10 Bratislava
   Alena Ševčovičová Líščie Nivy 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anna Sádovská Beblavého 10 Bratislava
   Alena Ševčovičová Líščie Nivy 6 Bratislava
   07.04.1999Zrušené sidlo:
   Medená 27 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   01.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   28.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   08.10.1997Nové sidlo:
   Medená 27 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Križanová H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Gabriela Krommelová Šancová 92 Bratislava
   07.10.1997Zrušené sidlo:
   Zelená 8 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Barta H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Peter Krommel Šancova 92 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Barta H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Peter Krommel Šancova 92 Bratislava
   03.07.1997Nové obchodné meno:
   SCHÖNDORF, s r.o.
   Nové sidlo:
   Zelená 8 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nebytových priestorov /vrátane poskytovania iných než základných služieb
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Barta H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Ing. Peter Krommel Šancova 92 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Barta H. Meličkovej 21/B Bratislava
   Ing. Tomáš Husenica Mikulášska 11 Bratislava
   Ing. Peter Krommel Šancova 92 Bratislava