Utwórz fakturę

S a U - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy S a U
PIN 35721871
TIN 2020987694
Numer VAT SK2020987694
Data utworzenia 01 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S a U
Plickova 3
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 406 315 €
Zysk 17 030 €
Kapitał 539 249 €
Kapitał własny 295 917 €
Dane kontaktowe
E-mail richard.ulicny@post.cz
Telefon(y) 03410078
Telefon(y) kom. +421911401053, +421911410008, +421911410038
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 445,785
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 357,017
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 357,017
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 320,865
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 35,607
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 545
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 87,929
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,938
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 7,938
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,005
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,216
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,216
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,789
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 72,986
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 46,200
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 26,786
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 839
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 839
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 445,785
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 312,946
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 146,322
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 146,322
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 142,955
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 238,462
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -95,507
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,030
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 129,992
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,278
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,278
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 425
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 425
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 122,103
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,186
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,067
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,067
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 359
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,265
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 911
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 705
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 879
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,847
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,847
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 408,805
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 406,315
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 300,517
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 102,357
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,441
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 380,076
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 277,323
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,471
D. Usług (účtová grupa 51) 21,187
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 31,513
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 20,778
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,004
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,731
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,718
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 41,321
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 41,321
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 543
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 26,239
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 98,893
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,490
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2,487
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,739
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,309
2. Pozostałe koszty (562A) 7,309
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,430
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,249
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17,990
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 17,030
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015