Utwórz fakturę

Štúdio Beta - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Štúdio Beta
PIN 35721901
TIN 2020987529
Data utworzenia 04 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Štúdio Beta
Poľná 1
81108
Bratislava
Financial information
Zysk -480 €
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,623
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,590
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,158
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,029
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,029
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,129
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 432
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 266
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 166
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 33
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 33
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,623
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -826,975
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,917
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,917
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -846,412
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -846,412
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 829,598
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 299
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 299
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 829,299
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,734
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,734
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 820,919
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 166
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 0
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -480
Date of updating data: 28.04.2016
Files
4444561.tif
Date of updating data: 28.04.2016