Utwórz fakturę

ADI- DESIGN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ADI- DESIGN
PIN 35722126
TIN 2020218618
Numer VAT SK2020218618
Data utworzenia 01 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ADI- DESIGN
J. Alexyho 7
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 866 €
Zysk -23 724 €
Kapitał 58 331 €
Kapitał własny 56 841 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264282321, 0254412001
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 334,480
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 286,250
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 286,250
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 286,250
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 48,221
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,251
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,251
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 46,970
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16,654
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 30,316
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 334,480
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,117
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 404
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 404
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 49,798
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 58,827
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,029
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,724
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 301,363
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 301,363
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 50
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,313
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 300,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 866
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 866
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 866
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,576
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,940
D. Usług (účtová grupa 51) 5,022
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 353
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,750
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,750
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 511
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -22,710
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -8,096
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 62
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 62
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -54
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -22,764
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -23,724
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35722126 TIN: 2020218618 Numer VAT: SK2020218618
 • Zarejestrowana siedziba: ADI- DESIGN, J. Alexyho 7, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 lipiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Juraj Jánošík J. Alexyho 7 Bratislava 01.07.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Juraj Jánošík 6 640 € (50%) J. Alexyho 7 Bratislava
  Ing. Márie Hradilová 6 640 € (50%) Zengrova 2 Ostrava - Vitkovice Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Jánošík J. Alexyho 7 Bratislava
   Ing. Márie Hradilová Zengrova 2 Ostrava - Vitkovice Česká republika
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Jánošík J. Alexyho 7 Bratislava
   Ing. Márie Hradilová Zengrova 2 Ostrava - Vitkovice Česká republika
   01.07.1997Nové obchodné meno:
   ADI- DESIGN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   J. Alexyho 7 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Jánošík J. Alexyho 7 Bratislava
   Ing. Márie Hradilová Zengrova 2 Ostrava - Vitkovice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Jánošík J. Alexyho 7 Bratislava