Utwórz fakturę

UNIPOST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.09.2015
Basic information
Nazwa firmy UNIPOST
Stan W likwidacji
PIN 35722169
TIN 2020266897
Data utworzenia 10 lipiec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba UNIPOST
Záhradnícka 45
82108
Bratislava
Financial information
Zysk -1 375 €
Kapitał 449 389 €
Kapitał własny 295 590 €
Date of updating data: 10.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 449,230
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 449,230
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 104
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 104
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 449,334
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 294,215
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 34,000
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -806
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 262,396
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,375
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 155,119
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 34,750
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 9,854
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,386
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,082
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,386
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 110,515
Date of updating data: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 853
C. Usług (účtová grupa 51) 398
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 455
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -853
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -398
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 42
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 42
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -42
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -895
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,375
Date of updating data: 10.09.2015
Date of updating data: 10.09.2015