Utwórz fakturę

RESKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.10.2016
Basic information
Nazwa firmy RESKO
PIN 35722312
TIN 2020986154
Data utworzenia 15 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RESKO
Majoránová 40
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 127 €
Zysk 8 384 €
Kapitał 38 371 €
Kapitał własny -1 195 €
Date of updating data: 10.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,978
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 2,978
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,600
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 52,376
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 434
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 56,578
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,614
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -8,409
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,384
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 49,964
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 49,964
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,980
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 972
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 44,012
Date of updating data: 10.10.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 17,127
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,127
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 8,159
C. Usług (účtová grupa 51) 180
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 3,528
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 121
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,320
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 8,968
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -180
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 92
M. Koszty oprocentowania (562) 2
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 90
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -92
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 8,876
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 492
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 8,384
Date of updating data: 10.10.2016
Date of updating data: 10.10.2016