Utwórz fakturę

PURIF PRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.07.2016
Basic information
Nazwa firmy PURIF PRO
PIN 35722321
TIN 2020267018
Numer VAT SK2020267018
Data utworzenia 15 lipiec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PURIF PRO
Za Sokolovňou 1
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 98 505 €
Zysk 657 €
Kapitał 54 487 €
Kapitał własny 34 439 €
Dane kontaktowe
E-mail purif@purif.sk
Telefon(y) 0252733761, 0903233144
Telefon(y) kom. 0903233144
Nr(y) faksu 0252733761
Date of updating data: 25.07.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,248
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 16,568
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,016
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,664
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 58,248
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,391
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 66,388
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 8,173
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -41,827
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 657
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 24,857
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 24,857
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,115
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -258
Date of updating data: 25.07.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 98,505
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 98,498
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 96,810
C. Usług (účtová grupa 51) 96,714
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 66
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,695
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,784
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 80
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 80
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -78
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,617
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 657
Date of updating data: 25.07.2016
Date of updating data: 25.07.2016