Utwórz fakturę

K 2 partners - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy K 2 partners
PIN 35722347
TIN 2021323381
Numer VAT SK2021323381
Data utworzenia 30 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba K 2 partners
Ľudovíta Fullu 30
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 640 064 €
Zysk -570 €
Kapitał 162 992 €
Kapitał własny 6 505 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255645336
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 69,641
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 69,641
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 69,641
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,632
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 52,479
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 241
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,311
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 138,273
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,935
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -798
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -570
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 132,338
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 103,251
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 29,087
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,270
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,154
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 341
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 322
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 640,064
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 638,506
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 1,200
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 358
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 636,744
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 578,395
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,870
C. Usług (účtová grupa 51) 26,831
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 14,095
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 907
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 646
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,320
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 18,610
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,549
M. Koszty oprocentowania (562) 2,243
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,306
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,549
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -229
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 341
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -570
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35722347 TIN: 2021323381 Numer VAT: SK2021323381
 • Zarejestrowana siedziba: K 2 partners, Ľudovíta Fullu 30, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 czerwiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Korčuška Hornozelenická 1 Zálesie 900 28 30.06.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Korčuška 6 639 € (100%) Hornozelenická 1 Zálesie 900 28
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.01.2010Noví spoločníci:
   Peter Korčuška Hornozelenická 1 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Korčuška Hornozelenická 1 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 30.06.1997
   11.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Peter Korčuška Nová Doba 487 Nižná nad Oravou 027 44
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Korčuška Nová Doba 487 Nižná nad Oravou 027 44
   19.08.1998Noví spoločníci:
   Peter Korčuška Nová Doba 487 Nižná nad Oravou 027 44
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Korčuška Nová Doba 487 Nižná nad Oravou 027 44
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   K 2 partners, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ľudovíta Fullu 30 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Korčuška Nová Doba 487 Nižná nad Oravou 027 44
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Korčuška Nová Doba 487 Nižná nad Oravou 027 44