Utwórz fakturę

BEKAPE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BEKAPE
PIN 35722495
TIN 2020252421
Numer VAT SK2020252421
Data utworzenia 17 lipiec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba BEKAPE
Fraňa Kráľa 1/B
90201
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 293 771 €
Zysk 6 407 €
Kapitał 144 030 €
Kapitał własny -62 363 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243337085
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 265,098
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 265,098
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 201,931
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 90,129
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 50,737
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,689
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,497
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 355,227
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -55,957
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,200
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -95,564
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,407
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 411,184
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 351,865
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 20,319
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,332
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 467
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,520
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,000
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 36,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 293,771
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 292,502
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,269
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 284,209
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 59,088
C. Usług (účtová grupa 51) 157,767
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 6,335
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,908
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 44,308
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,803
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 9,562
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 75,647
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,891
M. Koszty oprocentowania (562) 1,676
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 215
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,889
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 7,673
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,266
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 6,407
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35722495 TIN: 2020252421 Numer VAT: SK2020252421
 • Zarejestrowana siedziba: BEKAPE, Fraňa Kráľa 1/B, 90201, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 lipiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Milan Valašík predseda Vajnorská 10595/98 Bratislava 831 04 21.11.2011
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.02.2015Nové predmety činnosti:
   Výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy s celkovým počtom motorových vozidiel 3
   Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   04.12.2013Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 1
   16.12.2011Nové obchodné meno:
   BEKAPE, a. s.
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 1/B Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Valašík - predseda predstavenstva Vajnorská 10595/98 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.11.2011
   15.12.2011Zrušené obchodné meno:
   BASKETBALOVÝ KLUB PEZINOK a.s.
   Zrušené sidlo:
   Holubyho 18 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Fedor Flašík - podpredseda predstavenstva nám.1.mája 41 Pezinok 902 01
   Ľubomír Múčka - člen predstavenstva Holubyho 16 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.12.2002
   Milan Valašik - predseda predstavenstva Drieňová 25 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 27.12.2002
   30.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Múčka - člen predstavenstva Holubyho 16 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.12.2002
   Milan Valašik - predseda predstavenstva Drieňová 25 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 27.12.2002
   29.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Glváč - predseda predstavenstva nám.1.mája 41 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 27.12.2002
   Ing. Štefan Chovanec Dr.Bokesa 18 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 27.12.2002
   09.01.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   04.06.1999Nové obchodné meno:
   BASKETBALOVÝ KLUB PEZINOK a.s.
   Nové sidlo:
   Holubyho 18 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti nákupu tovaru a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   usporadúvanie športových a kultúrnych podujatí
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Fedor Flašík - podpredseda predstavenstva nám.1.mája 41 Pezinok 902 01
   JUDr. Martin Glváč - predseda predstavenstva nám.1.mája 41 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 27.12.2002
   Ing. Štefan Chovanec Dr.Bokesa 18 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 27.12.2002
   03.06.1999Zrušené obchodné meno:
   HOSPIT, a.s.
   Zrušené sidlo:
   záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubomír Múčka - člen predstavenstva Hrobákova 11 Bratislava 851 01
   MUDr. Marian Pátek - predseda predstavenstva Mierova 4 Pezinok 902 01
   JUDr. Juraj Pokorný - podpredseda predsetavenstva Hodákova 1 Bratislava 841 05
   17.07.1997Nové obchodné meno:
   HOSPIT, a.s.
   Nové sidlo:
   záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov, spojený s poskytovaním základných služieb, ktorý nie je živnosťov v zmysle § 4 Zák. č. 455/91 Zb.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubomír Múčka - člen predstavenstva Hrobákova 11 Bratislava 851 01
   MUDr. Marian Pátek - predseda predstavenstva Mierova 4 Pezinok 902 01
   JUDr. Juraj Pokorný - podpredseda predsetavenstva Hodákova 1 Bratislava 841 05