Utwórz fakturę

OMIKRON REAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OMIKRON REAL
PIN 35722509
TIN 2021350276
Data utworzenia 23 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OMIKRON REAL
Husova 6
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 18 841 €
Zysk -1 450 €
Kapitał 1 611 €
Kapitał własny -5 050 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,052
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 71
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,788
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 3,052
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,653
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 33
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -12,876
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,450
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,705
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 855
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 9,500
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,818
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,088
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 494
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,100
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 18,841
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 18,841
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 19,601
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 103
C. Usług (účtová grupa 51) 6,707
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 12,215
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 353
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 223
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -760
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 12,031
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 210
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 210
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -210
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -970
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,450
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3923481.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35722509 TIN: 2021350276
 • Zarejestrowana siedziba: OMIKRON REAL, Husova 6, 83101, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 czerwiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PharmDr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava 18.12.2014
  Ing. Boris Červenakov Vajnorská 5 Bratislava 831 03 07.09.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PharmDr. Karin Almášiová 3 320 € (50%) Vajnorská 5 Bratislava
  Ing. Boris Červenakov 3 320 € (50%) Vajnorská 5 Bratislava 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.12.2014Noví spoločníci:
   PharmDr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   17.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   18.10.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   správa nehnuteľností - obstarávateľské služby spojené so správou
   prenájom nehnueľností s pokytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   06.10.2006Noví spoločníci:
   Ing. Boris Červenakov Vajnorská 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Červenakov Vajnorská 5 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 07.09.2006
   05.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   19.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   18.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Bandžej Červenákova 8 Bratislava
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bandžej Červenákova 8 Bratislava
   07.05.1999Noví spoločníci:
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Bandžej Červenákova 8 Bratislava
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   06.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Bandžej Červenákova 8 Bratislava
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   23.06.1997Nové obchodné meno:
   OMIKRON REAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Husova 6 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, pozemných, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a v nákupe a predaji tovarov
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Bandžej Červenákova 8 Bratislava
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Bandžej Červenákova 8 Bratislava
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava