Utwórz fakturę

Bistro Soho - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Bistro Soho
PIN 35722797
TIN 2020250540
Numer VAT SK2020250540
Data utworzenia 24 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Bistro Soho
Nám. hraničiarov 35
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 212 512 €
Zysk -12 203 €
Kapitał 8 897 €
Kapitał własny 8 831 €
Dane kontaktowe
E-mail schenk@schenk.sk
Telefon(y) 0905482320, 0903797173
Telefon(y) kom. 0903797173
Nr(y) faksu 0243426376
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 70,965
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 68,949
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,596
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,596
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 53
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 20
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 33
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 63,300
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 56,172
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,128
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,016
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,016
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 70,965
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,372
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 497
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 497
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,695
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,695
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,203
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,337
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 126
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 126
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 74,211
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,112
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,112
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 61,120
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,750
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,582
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,285
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 362
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 212,512
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 212,512
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 211,782
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 730
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 222,850
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 138,429
D. Usług (účtová grupa 51) 52,439
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 30,685
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 22,722
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,848
4. Koszty społeczne (527, 528) 115
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 566
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 731
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -10,338
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 21,644
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 906
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 906
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -905
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -11,243
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -12,203
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015