Utwórz fakturę

MARINEA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy MARINEA
PIN 35722932
TIN 2020990939
Numer VAT SK2020990939
Data utworzenia 22 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MARINEA
Bodrocká 13
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 706 005 €
Zysk -268 311 €
Kapitał 972 127 €
Kapitał własny 25 306 €
Dane kontaktowe
E-mail regatasp@stonline.sk
Telefon(y) 0902900900
Telefon(y) kom. 0902900900
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 414,185
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 27,315
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 27,315
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 27,315
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 386,757
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 33
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 272,355
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 173,473
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 173,473
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 98,782
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 100
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 114,369
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,559
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 110,810
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 113
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 113
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 414,185
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -243,006
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 719
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 719
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 17,947
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 17,947
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -268,311
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 657,191
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 657,191
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 960
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 960
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 653,154
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,077
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,000
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 706,005
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 700,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 941,986
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 311
D. Usług (účtová grupa 51) 1,181
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,204
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 23,040
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 23,040
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 913,925
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 325
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -235,981
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,508
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 29,458
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 29,348
2. Pozostałe koszty (562A) 29,348
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 110
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -29,448
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -265,429
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -268,311
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015