Utwórz fakturę

ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.07.2016
Basic information
Nazwa firmy ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO
PIN 35722967
TIN 2020203559
Numer VAT SK2020203559
Data utworzenia 22 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO
Suvorovova 34/1638
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 69 340 €
Zysk -2 081 €
Kapitał 22 260 €
Kapitał własny 234 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903427363, 0903427364
Telefon(y) kom. +421903427364, 0903427363
Date of updating data: 01.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,501
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,031
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,031
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,031
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,292
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,292
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,395
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,897
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 178
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 178
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,501
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,331
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -11,389
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 11,936
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -23,325
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,081
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,832
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,106
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 63
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,043
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,318
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 388
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 388
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 700
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,406
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 689
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,135
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,408
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,408
Date of updating data: 01.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 69,341
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 69,340
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 76
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 69,077
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 187
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,696
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,080
D. Usług (účtová grupa 51) 14,566
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 32,130
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 23,432
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,125
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,573
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 598
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,190
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,190
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,132
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -356
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 39,507
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 766
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 434
2. Pozostałe koszty (562A) 434
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 332
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -765
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,121
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,081
Date of updating data: 01.07.2016
Date of updating data: 01.07.2016
 • PIN :35722967 TIN: 2020203559 Numer VAT: SK2020203559
 • Zarejestrowana siedziba: ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO, Suvorovova 34/1638, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 22 lipiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Michal Belan Pezinok 902 01 22.07.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Michal Belan 6 639 € (100%) Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.06.2016Nové sidlo:
   Suvorovova 34/1638 Pezinok 902 01
   21.01.2012Nové obchodné meno:
   ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO, s. r. o.
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Michal Belan Suvorovova 34 Pezinok 902 01
   22.07.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cintorínov
   záhradnícke služby
   záhradná architektúra
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Belan Suvorovova 34 Pezinok 902 01