Utwórz fakturę

Energetika stavebníctvo financovanie - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Energetika stavebníctvo financovanie
PIN 35723041
TIN 2020267788
Numer VAT SK2020267788
Data utworzenia 21 lipiec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Energetika stavebníctvo financovanie
Podunajská 23
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 93 768 €
Zysk -59 981 €
Kapitał 215 665 €
Kapitał własny -92 407 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252444525
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 28,913
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 21,506
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 58
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 58
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,259
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,259
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,259
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,189
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,919
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,270
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,407
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,407
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 28,913
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -152,387
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -132,246
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,995
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -138,241
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -59,981
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,300
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 558
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 558
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 175,178
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,096
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,096
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 165,728
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,334
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,835
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,096
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,089
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,564
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,564
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 93,768
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 91,847
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,921
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 151,276
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,306
D. Usług (účtová grupa 51) 70,227
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 60,382
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 43,872
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,304
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,206
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 644
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,717
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -57,508
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 13,314
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,517
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,517
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,512
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -59,020
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -59,981
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015