Utwórz fakturę

MAŠA International - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAŠA International
PIN 35723092
TIN 2020242235
Numer VAT SK2020242235
Data utworzenia 22 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAŠA International
Námestie SNP 8
97401
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 655 380 €
Zysk -7 421 €
Kapitał 12 427 €
Kapitał własny 11 683 €
Dane kontaktowe
E-mail etiketa@counsel-sm.sk
Telefon(y) 0243638091
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 19,462
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 19,462
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,462
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 137,647
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 104,332
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,965
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,350
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 157,109
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,224
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 4,009
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,421
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 152,885
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 12,398
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 140,337
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 124,240
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,647
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,246
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,204
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 655,380
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 644,682
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,698
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 655,690
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,771
C. Usług (účtová grupa 51) 586,125
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 30,290
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 217
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,121
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,166
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -310
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 27,786
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 4,231
M. Koszty oprocentowania (562) 1,038
N. Walutowe straty (563) 20
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,173
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -4,231
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -4,541
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,880
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -7,421
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35723092 TIN: 2020242235 Numer VAT: SK2020242235
 • Zarejestrowana siedziba: MAŠA International, Námestie SNP 8, 97401, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 lipiec 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.03.2014Nové obchodné meno:
   MAŠA International s.r.o.
   Nové sidlo:
   Námestie SNP 8 Banská Bystrica 974 01
   Nové predmety činnosti:
   Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Prenájom hnuteľných vecí
   Finančný leasing
   Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Faktoring a forfaiting
   Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Administratívne služby
   Počítačové služby
   Noví spoločníci:
   MAŠA d.o.o. F. Tudmana 213 Kaštel Gomilica (Grad Kaštela) 212 13 Chorvátska republika
   MAŠA-JEDRENJE d.o.o. A.B. Šimića 4 Kaštel Gomilica (Grad Kaštela) 212 13 Chorvátska republika
   Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Silvia Oravkin Matejová , MBA Cesta na Kamzík 8 Bratislava-Nové Mesto 831 01 Vznik funkcie: 17.01.2014
   Ing. Miroslav Šatara Bronzová 16 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 17.01.2014
   Ing. Renáta Šatarová Bronzová 16 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 17.01.2014
   28.02.2014Zrušené obchodné meno:
   S.O.M. HOME s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Cesta na Kamzík 8 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Oravkin , CSc. Rusovská cesta 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Oravkin , CSc. Rusovská cesta 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.01.2013
   26.02.2013Nové obchodné meno:
   S.O.M. HOME s. r. o.
   Nové sidlo:
   Cesta na Kamzík 8 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Oravkin , CSc. Rusovská cesta 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Oravkin , CSc. Rusovská cesta 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.01.2013
   25.02.2013Zrušené obchodné meno:
   COUNSEL SM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Konopná 52 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Silvia Matejová Konopná 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Matejová Konopná 52 Bratislava
   01.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Martin Matej Konopná 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Matej Konopná 52 Bratislava
   28.09.2004Nové obchodné meno:
   COUNSEL SM, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   27.09.2004Zrušené obchodné meno:
   SIMA SUN s.r.o.
   25.01.1999Noví spoločníci:
   Martin Matej Konopná 52 Bratislava
   Silvia Matejová Konopná 52 Bratislava
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Martin Matej Konopná 52 Bratislava
   Silvia Matejová Konopná 52 Bratislava
   18.11.1997Nové obchodné meno:
   SIMA SUN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Konopná 52 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Martin Matej Konopná 52 Bratislava
   Silvia Matejová Konopná 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Matej Konopná 52 Bratislava
   Silvia Matejová Konopná 52 Bratislava
   17.11.1997Zrušené obchodné meno:
   SM SUN s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Narcisova 796/2 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lívia Hlotáková Narcisova 796/2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Lívia Hlotáková Narcisova 796/2 Bratislava
   22.07.1997Nové obchodné meno:
   SM SUN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Narcisova 796/2 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Lívia Hlotáková Narcisova 796/2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Lívia Hlotáková Narcisova 796/2 Bratislava