Utwórz fakturę

NLP centrum - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.09.2016
Basic information
Nazwa firmy NLP centrum
PIN 35723157
Data utworzenia 23 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NLP centrum
Haburská 49/C
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 225 €
Zysk -1 748 €
Kapitał 65 €
Kapitał własny -2 922 €
Date of updating data: 23.09.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,382
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,382
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,382
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 152
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 1,900
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -7,303
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,748
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,230
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,230
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 750
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 225
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 225
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,493
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 423
C. Usług (účtová grupa 51) 979
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 91
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,268
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,177
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,268
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,748
Date of updating data: 23.09.2016
Date of updating data: 23.09.2016