Utwórz fakturę

GOLDNET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GOLDNET
Stan W likwidacji
PIN 35723211
TIN 2020267832
Numer VAT SK2020267832
Data utworzenia 23 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GOLDNET
Jelenia 24
81105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,353
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,674
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,674
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,674
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,679
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,444
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 9,444
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,161
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,161
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,161
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 74
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 46
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 28
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,353
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,940
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 50,720
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -34,751
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 19
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -34,770
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 413
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 413
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 413
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 413
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015