Utwórz fakturę

CERTEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.05.2016
Basic information
Nazwa firmy CERTEX
PIN 35723246
TIN 2020231895
Numer VAT SK2020231895
Data utworzenia 23 lipiec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba CERTEX
Radlinského 9
81237
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 25 894 €
Zysk 4 204 €
Kapitał 51 149 €
Kapitał własny -66 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421250213311
Date of updating data: 26.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 47,297
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,338
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,338
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,126
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 212
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 25,852
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,205
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,199
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,199
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 6
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,647
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 289
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 18,358
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,107
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,107
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 47,297
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,138
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,050
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,050
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -37,316
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 20,840
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -58,156
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,204
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,159
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 37,958
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 37,958
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,387
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,133
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,133
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 446
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 120
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,725
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 963
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 814
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 814
Date of updating data: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,639
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 25,894
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,639
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,255
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,712
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 36
D. Usług (účtová grupa 51) 10,825
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 927
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,905
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,905
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,019
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,182
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 12,778
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,020
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 936
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 936
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 84
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,018
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,164
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,204
Date of updating data: 26.05.2016
Date of updating data: 26.05.2016