Utwórz fakturę

Camarero - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.12.2015
Basic information
Nazwa firmy Camarero
PIN 35723254
TIN 2021001895
Numer VAT SK2021001895
Data utworzenia 23 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Camarero
Mlynarovičova 10
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 61 204 €
Zysk -11 878 €
Kapitał 62 203 €
Kapitał własny 26 822 €
Dane kontaktowe
E-mail ecesnak@camarero.sk
Telefon(y) 0949636100, 0254777621
Telefon(y) kom. 0949636100
Date of updating data: 11.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 51,496
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 51,418
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 22,794
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 22,794
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,675
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,759
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,759
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,916
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,949
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,930
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,019
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 78
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 78
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 51,496
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,575
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,878
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,769
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 54,769
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 54,769
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 54,769
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,302
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,302
Date of updating data: 11.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 41,705
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 61,204
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 23,163
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 18,541
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 19,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 71,131
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 17,621
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,073
D. Usług (účtová grupa 51) 23,927
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,233
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,512
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 593
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 128
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 190
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 872
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 872
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 14,816
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,399
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,927
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,917
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 992
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 660
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 660
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 332
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -991
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,918
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -11,878
Date of updating data: 11.12.2015
Date of updating data: 11.12.2015