Utwórz fakturę

MATRIMEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MATRIMEX
PIN 35723424
TIN 2020250507
Numer VAT SK2020250507
Data utworzenia 10 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MATRIMEX
Jozefa Hagaru 9
83151
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 32 971 €
Zysk 1 413 €
Kapitał 259 814 €
Kapitał własny 1 902 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249214417
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 246,944
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 192,162
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 192,162
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 145,198
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 46,964
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 52,368
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,328
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,328
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,311
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 1,660
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,651
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 31,239
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,156
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,156
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,083
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,490
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,658
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,832
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,414
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,414
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 246,944
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,314
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 365
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 365
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -5,103
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 23,191
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -28,294
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,413
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 243,630
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 100,985
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 432
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 100,553
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 142,645
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 105,746
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 105,746
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,399
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 32,971
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 32,971
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 32,971
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,805
D. Usług (účtová grupa 51) 6,764
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,041
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,041
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,166
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 26,207
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,354
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,486
2. Pozostałe koszty (562A) 5,486
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 868
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,354
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,812
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 399
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 399
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,413
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35723424 TIN: 2020250507 Numer VAT: SK2020250507
 • Zarejestrowana siedziba: MATRIMEX, Jozefa Hagaru 9, 83151, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 lipiec 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Gombík, CSc. ul. 29. augusta 361 Most pri Bratislave 900 46 16.12.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavel Gombík, CSc 6 640 € (100%) Most pri Bratislave 900 46
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.06.2015Nové predmety činnosti:
   výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
   27.01.2010Nové obchodné meno:
   MATRIMEX, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Jozefa Hagaru 9 Bratislava 831 51
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Gombík , CSc ul. 29. augusta 361 Most pri Bratislave 900 46
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Gombík , CSc. ul. 29. augusta 361 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 16.12.2009
   26.01.2010Zrušené obchodné meno:
   MATRIMEX, spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Gombík , CSc 29.augusta 361 Most pri Bratislave
   Ing. Milan Uhlík Žitavská 4 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Uhlík Žitavská 4 Bratislava 821 07
   17.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Gombík , CSc 29.augusta 361 Most pri Bratislave
   Ing. Milan Uhlík Žitavská 4 Bratislava 821 07
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Gombík , CSc 29.augusta 361 Most pri Bratislave
   Ing. Milan Uhlík Žitavská 4 Bratislava 821 07
   10.07.1997Nové obchodné meno:
   MATRIMEX, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Gombík , CSc 29.augusta 361 Most pri Bratislave
   Ing. Milan Uhlík Žitavská 4 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Uhlík Žitavská 4 Bratislava 821 07